KOSZYK
pusty
REZERWACJA

Psychoterapia on-line
szybki sposób na uzyskanie pomocy gdziekolwiek jesteś

Psychoterapia on-line jest nowoczesną ale też wysoce skuteczną formą niesienia pomocy terapeutycznej za pośrednictwem narzędzi komunikacji elektronicznej takiej jak E-mail, Telefon, Skype, Lync, TeamViewer, czy też innych aplikacji dedykowanych. Jej niebywałym atutem jest swoboda w dostępności szczególnie dla osób które z uwagi na miejsce zamieszkania, stan zdrowia, sytuację życiową czy też bariery językowe mogą mieć utrudniony dostęp do specjalistów pracujących wyłącznie w warunkach gabinetu. Jest to także komfortowa forma kontaktu dla tych osób które odczuwają lęk i obawiają się pierwszego kontaktu ze specjalistą. Dzięki temu możliwym dla wielu osób staje się przełamanie lęku, wykonanie trudnego pierwszego kroku, który często rozpoczyna bezpieczną drogę do dalszych zmian. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu naszych pacjentów od 10 lat świadczymy pomoc on-line, która cieszy się popularnością ze względu na jej przystępność i efektywność.

Terapia na odległość jest powszechnie znana już od czasów Sigmunda Freuda, który wykorzystywał wymianę listową z pacjentami w swojej pracy terapeutycznej. Jest to też forma bardzo skuteczna jeśli chodzi o interwencje kryzysowe, czego dowodem są efektywnie funkcjonujące w wielu krajach od lat telefony zaufania. Nowoczesną kontynuacją powyższych praktyk wykorzystywaną współcześnie w pracy z pacjentami jest psychoterapia on-line. Jej skuteczność pomimo braku kontaktu fizycznego z terapeutą buduje relacja oparta na uważności, otwartości i zaufaniu. To właśnie nie tyle obecność fizyczna co psychiczna terapeuty i jego wewnętrzne zasoby do pracy z drugim człowiekiem najbardziej wpływają na skuteczność i efektywność pracy terapeutycznej, w szczególności terapii on-line.