KOSZYK
pusty
REZERWACJA

Team coaching
wzmocnienie potencjału grupy projektowej

Team coaching jest dynamicznym procesem rozwoju i wsparcia całego zespołu jaki tworzą pracownicy, jak również poprzez wzajemną inspirację i wymianę doświadczeń także poszczególnych jego członków. Efektem tego jest wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji osób zaangażowanych w dany projekt, co przekłada się na jakość pracy i efektywność współpracy. Dzięki sesjom team coachingowym możliwe jest zbudowanie profesjonalnego i świadomego zespołu projektowego, zwiększenie motywacji do osiągania celów, usprawnienie komunikacji, poprawa efektywności pracy, opanowanie konfliktów pomiędzy członkami zespołu oraz wzmocnienie relacji pomiędzy pracownikami.

Team coaching jest nowatorską formą wsparcia pracy zespołowej będącą alternatywną dla tradycyjnych szkoleń, czy też warsztatów integracyjnych. Niebywałą jego zaletą jest wprowadzenie do zespołu zewnętrznego coacha, który nie jest zaangażowany w relacje panujące w grupie, nie łączą go żadne relacje biznesowe czy też prywatne z członkami zespołu, przez co może obiektywnie spojrzeć na grupę. Dzięki wsparciu profesjonalnie przygotowanego coacha zespół integruje się wokół wyznaczonego celu, uczy się uważnego słuchania siebie nawzajem i sprawnego rozwiazywania zaistniałych trudności.