KOSZYK
pusty
REZERWACJA
Centrum Psychoterapii
Twoja bezpieczna przystań
Polecani przez klientów
 • „Śmiało polecam kontakt przez skype, dzięki któremu udało mi się wznowić moją terapię po dwuletniej przerwie spowodowanej przeprowadzką do Dani (…)”
 • "Najbardziej zaskoczył mnie spokój oraz opanowanie mojego terapeuty, który konsekwentnie skłaniał mnie do otwarcia się i opowiedzenia o swoich problemach (…)”
 • „Jestem bardzo wdzięczny za pomoc, a przede wszystkim za to, że nigdy nie czułem się oceniany, a mogłem liczyć na zaangażowanie i wsparcie ze strony psychologa (…)”
 • "Uważam konsultacje internetowe w wykonaniu państwa poradni online za ciekawą alternatywę dla terapii stacjonarnej, jaką odbyłem w swoim rodzinnym mieście (…)”
 • „Moim problemem było od zawsze zaufanie ale dzięki miłej i otwartej relacji z psychologiem miałem przestrzeń aby przyjrzeć się swojemu lękowi i przepracować go (…)”
 • „Po rozstaniu z żoną czułem, że straciłem sens i cel życia, dzięki podjętej terapii, zaangażowaniu i pełnemu wsparciu ze strony psychologa zacząłem stawać na nogi (…)”
 • „Kiedy straciłam pracę myślałam że to koniec świata, sesje z psychoterapeutką pokazały mi, że kryzys nie jest dramatem i może być początkiem czegoś nowego (…)”
Czy dokonasz u nas
ponownej rezerwacji
94% - tak
6% - nie
Konsultacje on-Line

Konsultacje psychologiczne on-line stanowią nowoczesną i elastyczną formę pomocy psychologicznej skierowaną szczególnie do pacjentów, którzy mają utrudniony dostęp do naszego stacjonarnego w gabinetu w Krakowie. Zapraszamy osoby przebywające stale bądź czasowo za granicami kraju, mające trudność w bezpośrednim kontakcie ze specjalistą lub też kłopot z odległością do najbliższego gabinetu. Oferujemy komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm naszej pracy.

Psycholog
Konsultacje psychologiczne są krótkotrwałą
formą pomocy ukierunkowaną na wsparcie i
dokonanie wstępnej diagnozy problemu więcej
Psychoterapeuta
Psychoterapia jest efektywnym procesem
ukierunkowanym na pozbycie się objawów
i wypracowanie trwałych zmian więcej
Seksuolog
Konsultacje seksuologiczne są procesem,
w ramach którego można znaleźć
wyjaśnienie i rozwiązanie problemów więcej
Coach
Coaching jest efektywną formą wsparcia
Klienta w dokonywaniu zmian w obszarach
dla niego ważnych więcej
Zamów kontakt
ATFC Centrum Psychoterapii
Gabinet Psychoterapii Kraków
ul. Limanowskiego 37/3
e-mail:
telefon: +48 728 37 52 27
 • ATFC - logo
 • Kinga Kocjan
 • Ilona Roeding
 • Patrycja Madej
 • Agata Sioła
 • Agnieszka Gudaniec
 • Stanisław Szwed
 • Łukasz Rogacz
 • Hanna Brenda
 • Małgorzata Ryś
 • Anna Sadlińska Pyko
 • Małgorzata Woźniak
 • Centrum Psychoterapii - Kraków

  ATFC Centrum Psychoterapii to zespół doświadczonych specjalistów, którzy od ponad 12 lat świadczą profesjonalną pomoc psychologiczną zarówno w zaciszu gabinetu w Krakowie, jak i za pośrednictwem sesji on-line. Nasza wieloletnia praktyka oraz dbałość o etykę i kompetentne przygotowanie sprawiają, że oferowane przez nas usługi cechują się wysoką skutecznością, jakością i komfortem dla Pacjentów i Klientów.


  W swojej pracy kierujemy się zaangażowaniem, życzliwością i zrozumieniem dla problemów i trudności naszych Pacjentów i Klientów. Wiedząc jak ważnym czynnikiem sprzyjającym leczeniu jest zaufanie i otwarcie, jesteśmy wrażliwi na indywidualne potrzeby ludzkie.

 • Kinga Kocjan - psychoterapeuta

  Kinga Kocjan - certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna prowadząca stacjonarną psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych w gabinecie w Krakowie. We współpracy z Pracownią Dobrej Praktyki prowadzi treningi, warsztaty i zajęcia rozwojowe. Jest także członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz pomysłodawcą i założycielem działającego od ponad 14 lat na rynku usług terapeutycznych ATFC Centrum Psychoterapii. W swojej pracy reprezentuje podejście psychoanalityczne. Wiele lat pracowała bazując na modelu integracyjnym opierającym się na połączeniu terapii humanistyczno-egzystencjalnej, poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej i Gestalt.

  Ukończyła szereg kursów pozwalających zgłębić różne metody i narzędzia pracy z drugim człowiekiem takie jak RTZ, analiza transakcyjna czy też praca z ciałem wg teorii Alexandra Lowena. Specjalizuje się w tematyce związanej z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, osobowości oraz z rozwiązywaniem problemów komunikacyjnych i łagodzeniem konfliktów kulturowych oraz społecznych. Ukończyła 4 letnie akredytowane szkolenie w Dolnośląskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej, szkolenie w zakresie psychoterapii w IPS w Warszawie, międzynarodowe studia w ISE w Moskwie z psychologii praktycznej. Ponadto uzyskała dyplom magistra pedagogiki społeczno-opiekuńczej w WSFP „Ignatianum” w Krakowie. Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanego superwizora.

 • Ilona Roeding - psychoterapeuta

  Ilona Roeding – psycholog, psychoterapeuta, mediator, coach związany z ATFC Centrum Psychoterapii praktycznie od początku jego działania. Prowadzi psychoterapię indywidualną w gabinecie w Krakowie oraz on-line osób dorosłych, treningi i warsztaty rozwojowe oraz tematyczne zajęcia psychoedukacyjne. W swojej pracy klinicznej reprezentuje podejście integracyjne uwzględniając w szczególności metody wywodzące się z kierunków humanistycznych oraz poznawczo-behawioralnych. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi nastawionymi na zintegrowany rozwój, pokonywanie ograniczeń oraz borykającymi się z trudnościami natury psychicznej i emocjonalnej. Prowadzi psychoterapię w obszarze zaburzeń

  afektywnych, nerwicowych, lękowych oraz pochodnych uzależnień od środków psychoaktywnych np. DDA i osób współuzależnionych. Ukończyła studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie SWPS o specjalności "Coaching. Psychologia rozwoju osobistego". Ponadto ukończyła szkolenie z zakresu psychoterapii w IPS w Warszawie oraz certyfikowane szkolenie z zakresu prowadzenia mediacji sądowych. Odbyła także wiele kursów i szkoleń, w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychologii sądowej, pracy z dzieckiem autystycznym. Jest w trakcie kursu psychoterapii akredytowanego przez PTP, organizowanego przez CM UJ w Krakowie. Dbając o własny rozwój osobisty bierze regularnie udział w doskonaleniu swoich kompetencji oraz poddaję swoją pracę superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 • Patrycja Madej - psychoterapeuta

  Patrycja Madej – psychoterapeuta od 15 lat specjalizujący się w tematyce uzależnień oraz przemocy w rodzinie i względem kobiet. W ATFC Centrum Psychoterapii prowadzi psychoterapię on-line osób dorosłych, jak również warsztaty i treningi rozwojowe wraz z doskonaleniem kompetencji społecznych. W swojej pracy reprezentuje nurt integracyjny ze szczególnym uwzględnieniem podejścia psychodynamicznego i terapii opartej na uważności i wglądzie. Odwołuje się także do metod pracy takich jak RTZ, interpretacja marzeń sennych, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Specjalizuje się w tematyce związanej z uzależnieniem i współuzależnieniem, przemocą, budowaniem relacji interpersonalnych oraz zaburzeniami

  klinicznymi takimi jak depresja, nerwica, zaburzenia osobowości i odżywiania. Jest autorką i realizatorką wielu treningów i warsztatów rozwojowych. Patrycja Madej ukończyła szkolenie z zakresu psychoterapii w IPS w Warszawie oraz uzyskała tytuł magistra w zakresie poradnictwa rodzinnego na Uniwersytecie Opolskim. Ponadto ukończyła studia podyplomowe dla trenerów grupowych. Odbyła także wiele kursów oraz szkoleń w tym z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, RTZ, terapii prowokatywnej, NLP. Ukończyła kurs przygotowujący do certyfikacji w zakresie psychoterapii w podejściu systemowym oraz ericksonowskim w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 • Agata Sioła - seksuolog

  Agata Sioła – psycholog, psychoterapeuta, seksuolog, oligofrenopedagog specjalizujący się w konsultacjach psychologicznych i seksuologicznej dla osób dorosłych. Prowadzi krótkoterminową psychoterapię indywidualną przez internet, konsultacje psychologiczne, seksuologiczne i spotkania wychowawcze dla rodziców. Współpracuje z ośrodkiem rehabilitacyjno-wychowawczym, gdzie prowadzi terapię wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci, a także konsultacje psychologiczne dla rodziców. Posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobyte w indywidualnej i grupowej pracy z osobami dorosłymi, a także z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej, z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją motoryczną,

  zespołem Williamsa. Ukończyła specjalistyczne staże zawodowe m.in. w Poradni Seksuologii i Patologii Współżycia. W swojej pracy klinicznej bazuje na podejściu poznawczo-behawioralnym. Specjalizuje się w tematyce zaburzeń seksualnych, dysfunkcji seksualnych, problemów wychowawczych, niepełnosprawności wrodzonej i nabytej. Agata Sioła ukończyła studia magisterskie z psychologii o specjalizacji kliniczno-sądowej. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS, studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki z diagnozą i terapią dziecięcą. Ukończyła szkolenie z profilaktyki i terapii osób w zakresie uzależnień behawioralnych. Jest w trakcie certyfikowanego szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Swoją pracę poddaje superwizji.

 • Agnieszka Gudaniec - psychoterapeuta

  Agnieszka Gudaniec - psycholog, psychoterapeuta, specjalizujący się w psychoterapii indywidualnej i małżeńskiej. W ATFC Centrum Psychoterapii pracuje jako psycholog online. We współpracy z Instytutem Neurolingwistyki prowadziła treningi hipnozy, zajęcia psychoedukacyjne dla MOPS oraz szereg szkoleń biznesowych i prezentacji z zakresu NLP. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku pracując z dorosłymi pacjentami, indywidualnie oraz w grupie. W swojej pracy reprezentuje podejście integracyjne skupiające się wokół terapii systemowej i ericksonowskiej. Odwołuje się do szerokiego zakresu metod pracy m.in. pracy z genogramem. Pracuje z osobami cierpiącymi na

  zaburzenia lękowe, depresyjne, psychosomatyczne, borykającymi się z kryzysami różnych sfer życia, problemami małżeńskimi i komunikacyjnymi. Agnieszka Gudaniec ukończyła psychologię na Uniwersytecie SWPS, ponadto uzyskała tytuł magistra filologii angielskiej na Uniwersytecie Opolskim. Ukończyła wiele kursów i szkoleń dotyczących rozwoju osobistego oraz psychoterapii takich jak: metoda Silvy, Master NLP, trening hipnozy, NLP and the Creative Brain (w Cambridge), szkoła rodziców, terapia koherencji. Obecnie uczestniczy w kursie psychoterapii prowadzonym przez Katowicki Instytut Psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 • Stanisław Szwed - psychoterapeuta

  Stanisław Szwed – psycholog i psychoterapeuta, prowadzący konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną, grupową, par i rodzin. Pracuje jako psychoterapeuta w Krakowie oraz przez internet. Udziela konsultacji psychologicznych również w językach angielskim i portugalskim. Pracuje w nurcie psychodynamicznym oraz systemowym wykorzystując wiedzę wspierającą pacjentów w rozwiązywaniu konkretnych trudności pod względem ich aktualnych potrzeb. Pracuje z osobami dorosłymi szczególnie w obszarach zaburzeń nastroju, odżywiania, lękowych, zaburzeń osobowości, a także przezwyciężania kryzysów rozwojowych oraz dysfunkcjonalnych schematów relacji

  partnerskich i rodzinnych. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał podczas pracy w Krakowskim Instytucie Psychoterapii i Niepołomickim Centrum Profilaktyczno-Leczniczym, a także w czasie praktyk i staży odbywanych w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie. Ukończył studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, jeden z semestrów realizując na Universidade de Lisboa w Portugalii. Ukończył akredytowane szkolenie systemowo–psychodynamiczne w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP oraz m.in. szkolenie z metody RTZ oraz narzędzia SOFTA. Swoją pracę kliniczną poddaje regularnej superwizji.

 • Łukasz Rogacz - psychoterapeuta, coach

  Łukasz Rogacz – psycholog, psychoterapeuta, coach, trener. W ramach współpracy z ATFC Centrum Psychoterapii, jako psycholog i psychoterapeuta pracuje w gabinecie w Krakowie oraz online. Jest obecnie na etapie procesu certyfikacji w nurcie krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TRS). Praktykę coachingową prowadzi zgodnie z wytycznymi International Coach Federation (ICF). Jako trener realizuje autorskie programy m.in. z zakresu sprzedaży i komunikacji, czy też pracy zespołowej. Łukasz Rogacz zajmuje się psychoterapią indywidualną i psychoterapią par oraz coachingiem indywidualnym i team coachingiem w obszarach życiowych oraz zawodowych. Prowadzi konsultacje psychologiczne

  przez Internet oraz w gabinecie w Krakowie. Wykorzystuje zarówno wiedzę teoretyczną z zakresu terapii, coachingu jak i doświadczenie zawodowe zdobyte jako manager. Specjalizuje się w pracy indywidualnej z osobami nastawionymi na rozwój osobisty, realizację celów oraz przekraczanie własnych barier i ograniczeń. Pomaga im m.in. w sytuacji podejmowania ważnych decyzji życiowych, wspiera w trakcie przechodzenia przez proces zmiany w obszarach życiowych i zawodowych oraz towarzyszy w sytuacjach kryzysowych. Łukasz Rogacz ukończył studia z Zarządzania i Marketingu na UE w Katowicach. Podążając za swoją pasją ukończył następnie studia z psychologii na Uniwersytecie SWPS ze specjalnością "Psychologia rozwoju osobistego. Coaching". Umożliwiły mu one zdobycie wszechstronnej wiedzy psychologicznej oraz gruntownie przygotowały do roli coacha i psychoterapeuty. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 • Hanna Kabaj

  Hanna Kabaj - psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi długoterminową psychoterapię indywidualną osób dorosłych, a także krótkoterminowe spotkania wspierające, nakierowane na udzielenie pomocy psychologicznej i diagnozę występującego problemu. Zawodowo związana również ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. W pracy najważniejsza jest dla niej próba zrozumienia drugiego człowieka oraz zapewnienie warunków pozwalających na zbudowanie bezpiecznej relacji terapeutycznej. Pracuje stacjonarnie, w podejściu integracyjnym, czerpiąc jednak najwięcej z podejścia psychodynamicznego. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi, przeżywającymi kryzys oraz borykającymi się z trudnościami emocjonalnymi i trudnościami w relacjach.

  Prowadzi terapię w obszarze zaburzeń afektywnych, lękowych oraz z osobami po kryzysie psychotycznym. Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest w trakcie kursu psychoterapii organizowanego przez Katedrę Psychoterapii CM UJ, akredytowanego przez PTP. Jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 • Małgorzata Ryś - psychoterapeuta

  Małgorzata Ryś - psycholog, psychoterapeuta specjalizujący się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych oraz konsultacjach psychologicznych. W ATFC Centrum Psychoterapii prowadzi psychoterapię stacjonarnie w Krakowie oraz on-line. Zawodowo związana również z Szpitalem Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego. Posiada doświadczenie w udzielaniu wsparcia dla osób chorych onkologicznie oraz osób niesłyszących, za pomocą języka migowego. W pracy klinicznej opiera się na założeniach psychoterapii psychodynamicznej, korzystając również z rozumienia oraz metod płynących z innych podejść, dopasowując indywidualnie formę terapii do potrzeb pacjenta. Pracuje z osobami poszukującymi pomocy w

  trudności z nastrojem, zaburzeń nerwicowych i lękowych, osobowości oraz w obszarze psychoz. Prowadzi również sesje wspierające pacjentów w pokonywaniu życiowych trudności oraz w różnorodnych kryzysach emocjonalnych, relacyjnych czy sytuacyjnych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w oddziałach szpitalnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w opiece środowiskowej. Ukończyła studia magisterskie z psychologii o specjalności kliniczno-sądowej w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego. Swoją wiedzę oraz kompetencje rozwija uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz konferencjach m.in. "Szkoła Psychoterapii Psychoz”. Obecnie jest w trakcie certyfikowanego kursu "Szczegółowe zagadnienia psychoterapii" w CMKP UJ w Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 • Anna Sadlińska Pyko - psychoterapeuta

  Anna Sadlińska Pyko - psycholog, psychoterapeuta, ukończyła szkolenia w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie. Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz sesje indywidualne osób dorosłych w gabinecie w Krakowie. Pracuje w podejściu integratywnym, korzystając z różnych nurtów psychoterapeutycznych dostosowuje metody pracy do indywidualnych potrzeb pacjentów. Pracuje z osobami doświadczającymi lęku, objawów depresyjnych, pustki czy zmagającymi się z kryzysem w relacjach z najbliższymi, w rodzinie lub pracy. Łączy zainteresowania z zakresu psychologii i dietetyki pomagając w trudnościach z akceptacją siebie oraz w uporządkowaniu swoich relacji z

  jedzeniem. Pracuje również z kobietami w ciąży doświadczającymi niepokoju, poczucia winy, lęku oraz z rodzicami w zakresie kłopotów wychowawczych. Jest doradcą zawodowym z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła Kurs diagnozy klinicznej DSM-IV i nowości w DSM-5 oraz szkolenia z integratywnej systemowej psychoterapii zaburzeń depresyjnych, psychoterapii zaburzeń lękowych i posttraumatycznych oraz psychoterapii pacjentów jedzących za dużo. Ukończyła studia magisterskie z psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ma doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą oraz wieloletnie doświadczenie w rekrutacyjnych badaniach psychologicznych. Swoją pracę poddaje superwizji.

 • Małgorzata Woźniak - psychoterapeuta

  Małgorzata Woźniak - psychoterapeuta psychoanalityczny w trakcie drugiego roku szkolenia w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodych dorosłych w gabinecie stacjonarnym w Krakowie oraz online. W swojej pracy skupia się na analizie podłoża pojawiających się problemów, a następnie na pracy nad ich ograniczeniem i eliminowaniem. Specjalizuje się w pomocy pacjentom z zaburzeniami osobowości, z objawami lękowymi i nerwicowymi, żyjącymi w ciągłym stresie i niepokoju. Prowadzi również terapię osób z zaburzeniami snu oraz z objawami psychosomatycznymi takimi jak nieokreślone objawy bólowe czy fizyczne napięcie. Posiada wykształcenie prawnicze oraz szereg pasji w obszarze psychologicznym.

  Jej szczególnym zainteresowaniem jest psychoanalityczne rozumienie wewnętrznego świata drugiego człowieka. Uczestniczyła w licznych szkoleniach m.in. z zakresu podstaw psychoanalizy oraz bierze udział w szkoleniach i konferencjach naukowych rozwijając swoje kompetencje. Odbywała staże w oddziałach psychiatrycznych m.in. Szpitala im. J. Babińskiego oraz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji grupowej i indywidualnej.

Jak możemy pomóc?
czyli o terapii tradycyjnej i on-line

Doświadczenie ATFC Centrum Psychoterapii bazuje na wieloletniej praktyce swoich specjalistów wyniesionej zarówno z prowadzenia psychoterapii stacjonarnej w krakowskim gabiniecie jak i terapii on-line. Promując zasadę profesjonalizmu, etyki oraz humanistycznego rozumienia terapii, w pracy z Pacjentami i Klientami kierujemy się dbałością o indywidualne traktowanie każdego z osobna wykorzystując zarówno zgromadzone doświadczenia, jak i otwierając się na współczesne odkrycia nauki.

więcej
W czym możemy pomóc?
czyli obszary naszej pracy

Wykfalifikowany zespół specjalistów naszego Centrum Psychoterapii świadczy pomoc psychologiczną w obszarach związanych ze zdrowiem psychicznym oraz ogólnie pojętym psychicznym dobrostanem każdego człowieka. Dlatego też nasze usługi skierowane są zarówno do osób zmagających się z trudnościami i zaburzeniami natury psychicznej, jak również do tych, którzy dbając o swój rozwój sięgają po wsparcie w tym zakresie.

więcej