KOSZYK
pusty
REZERWACJA

Coaching rodzicielski
wzmocnienie kompetencji rodzicielskich

Coaching rodzicielski jest bardzo efektywną formą rozwoju osobistego skupioną na obszarze wzmacniania kompetencji rodzicielskich i pogłębiania więzi między rodzicami a dziećmi. Zadaniem tego procesu jest przede wszystkim wsparcie rodziców w kształtowaniu się ich postaw rodzicielskich poprzez dobór odpowiednich technik i narzędzi. Podstawowym elementem pracy coachingowej jest znalezienie odpowiedzi przez rodzica na kluczowe pytania dotyczącego tego, jakim rodzicem chciałby być, jakiego dorosłego chce wychować i jak może pomóc swojemu dziecku żeby tak mogło się stać. Praca z coachem pomaga zobaczyć co dzieje się w relacji z dzieckiem i co powoduje kłopoty w komunikacji. Dzięki temu proces wychowywania dzieci oprócz ogromnej odpowiedzialności i stresu może być ciekawą przygodą zarówno dla rodzica jak i dziecka.

Coaching rodzicielski opiera się na założeniu, że każdy rodzic posiada niezbędne zasoby i kompetencje wychowawcze, których nie wykorzystuje w pełni. Zadaniem coacha jest towarzyszenie rodzicowi w procesie odkrywania tych zasobów poprzez uważne słuchanie i zadawanie odpowiednich pytań. Dzięki temu rodzic uczy się stawiania sobie pytań, poszukiwania na nie odpowiedzi oraz uważnego słuchania swojego dziecka bez oceny i krytyki. Pozwala to nauczyć się rozmawiać z dzieckiem w taki sposób aby chciało otwarcie mówić o swoich potrzebach i ważnych sprawach. W efekcie tego rodzic poznaje głębiej świat dziecka, uczy się je przyjmować takim jakie jest, rozwija jego pasje, talenty jednocześnie umacniając więź jaka ich łączy.