KOSZYK
pusty
REZERWACJA

Diagnostyka psychologiczna
uzyskaj rzetelną i profesjonalną diagnozę problemu

Diagnostyka jest procesem oceny stanu psychicznego Pacjenta dokonywanego przez psychologa za pomocą różnych metod i narzędzi psychologicznych. Najczęściej przeprowadzana jest poprzez rozmowę z osobą badaną, wywiad psychologiczny, obserwację kliniczną i badania testowe wykorzystujące wystandaryzowane narzędzia psychologiczne. Diagnostyka psychologiczna umożliwia wykonanie pełnego badania stanu psychicznego pacjenta pod kątem zaburzeń psychicznych, takich jak zaburzenia lękowe, osobowościowe, nastroju. Umożliwia także zbadanie i ocenę czy dolegliwości z jakimi spotyka się pacjent wiążą się z problemami natury psychicznej czy też dotyczą uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego. Diagnostyka dedykowana jest także osobom które chciałaby poznać swój poziomu inteligencji lub funkcjonowania procesów poznawczych (m.in. uwaga, pamięć wzrokowa, pamięć słuchowa).

Podstawowym zadaniem diagnozy psychologicznej jest zebranie i opracowanie materiału zgromadzonego w trakcie badania psychologicznego tak aby możliwym było rozpoznanie natury problemu pacjenta i wskazanie mu zaleceń dotyczących dalszego postępowania terapeutycznego. W związku z tym, że narzędzia do badania są indywidualnie dobierane w zależności od rodzaju problemu lub celu badania proces taki może trwać od 2 do kilku spotkań. W ramach pełnego procesu diagnostycznego pacjent otrzymuje pisemną opinię psychologiczną zawierającą wyniki przeprowadzonych badań, a także jest zaproszony na konsultacje diagnostyczne.