KOSZYK
pusty
REZERWACJA

Bussines coaching
rozwiń swoje kompetencje biznesowe

Bussines coaching jest efektywną formą wsparcia i rozwoju kompetencji niezbędnych do osiągniecia postawionych sobie celów biznesowych i zawodowych. Skierowany jest zarówno do osób indywidualnych, w tym do kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla oraz specjalistów, jak również do firm chcących wspierać swoich pracowników w rozwoju i budowaniu kompetencji. Spotkania z profesjonalnie przygotowanym coachem stwarzają możliwość do lepszego przyjrzenia się swojej obecnej sytuacji zawodowej, swoim naturalnym zdolnościom i kompetencjom, a także ukazują Klientowi co powinien w sobie zbudować i rozwinąć aby skuteczniej osiągać zamierzone efekty. Proces bussines coachingu umożliwia przede wszystkim podwyższenie kompetencji interpersonalnych, a także istotnie zwiększa poziom motywacji do pracy.

W trakcie sesji bussines coachingu będą Państwo mogli zaplanować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego, czy też poprawić umiejętności komunikacyjne, sprzedażowe i negocjacyjne. Spotkania z coachem sprzyjają osiąganiu dużo lepszych wyników w pracy, pobudzają kreatywność i umożliwiają pokonywanie własnych blokad wewnętrznych, jak i zewnętrznych, pomagają lepiej planować i zarządzać swoim czasem. W efekcie tego wzmacniane i doskonalone są naturalne umiejętności Klienta, podejmowane decyzje są trafniejsze, a radzenie sobie z sytuacjami trudnymi i stresującymi jest łatwiejsze. W efekcie przekłada się to na wzrost poczucia pewności siebie, poprawia relacje interpersonalne i samopoczucie.