KOSZYK
pusty
REZERWACJA

Konsultacje psychologiczne
szybkie zorientowanie w naturze problemów

Konsultacja psychologiczna oraz konsultacja psychologiczna online to forma specyficznego spotkania pacjenta z psychologiem, która może zapoczątkować proces psychoterapii lub też być krótkotrwałą lub doraźną pomocą w aktualnych trudnościach. Na początku procesu Psychoterapii, niezależnie od tego czy jest prowadzona online czy stacjonarnie w gabinecie, konieczne jest dokonanie wstępnej analizy problemowej oraz diagnostyki osoby zgłaszającej się po pomoc. Konsultacje psychologiczne służą jednak nie tylko powyższym celom. Ich zadaniem jest również głębsze poznanie pacjenta przez psychologa – jego zasobów, umiejętności wglądu we własne trudności, motywów podjęcia pracy terapeutycznej czy chęci i potrzeby zmiany. Konsultacje psychologiczne są zatem wstępem do samopoznania oraz pierwszym krokiem na ścieżce samorozwoju i zapewnienia sobie psychicznego komfortu. Nie zawsze pozwalają od razu na tą ścieżkę wkroczyć, jednak pozostawiają przestrzeń na świadome i samodzielne podjęcie decyzji co do zadbania o osobisty dobrostan i wprowadzenia konkretnych zmian w życiu. To dość naturalne, że nie wiemy wszystkiego, że czasem warto sięgnąć po punkt widzenia kogoś spoglądającego z boku czy mającego inne doświadczenia i wiedzę w określonych obszarach życia. Zestawienie z innym punktem widzenia poszerza horyzonty i klasyfikuje wiedzę o sobie samym. W wymiarze klinicznym konsultacje psychologiczne stanowią wstęp do podjęcia leczenia pacjenta w celu usunięcia występujących u niego zaburzeń klinicznych. W tym przypadku często wskazane jest kompleksowe podejście do leczenia włącznie z konsultacjami psychiatrycznymi i specjalistycznymi.


Bezpieczna konsultacja psychologiczna online

Konsultacja psychologiczna online czy stacjonarna to pojedyncze spotkanie lub krótki cykl spotkań (2-5) mających na celu określenie problemu, jego wstępną analizę oraz nakreślenie ewentualnych kierunków pracy nad ich rozwiązaniem. Pojedyncza konsultacja trwa ok. 1h. Ich częstotliwość jest określana indywidualnie z psychologiem i może odbywać się częściej niż raz w tygodniu. Efektem konsultacji jest szerszy ogląd sytuacji trudnej bądź problemowej, a nieraz znalezienie drogi do rozwiązania. W obszarze zdrowia psychicznego jest to wstępny kierunek diagnostyczny oraz motywacyjny do podjęcia leczenia. Obszary pracy konsultacyjnej określa sam klient. O komfort i bezpieczeństwo warunków odbywania konsultacji psychologicznych dbają specjaliści pracujący w gabinecie w Krakowie jak i prowadzący konsultacje online. Poufność, zaangażowanie, zachowanie etyki zawodu oraz dbanie o pacjentów i klientów to podstawowe wartości wyznawane w ATFC Centrum Psychoterapii. O standardy prowadzenia konsultacji psychologicznych dbają nasi psychologowie oraz certyfikowani psychoterapeuci udzielający konsultacji stacjonarnych oraz online.


Szeroki zakres pomocy online

W zakresie usług świadczonych przez ATFC Centrum Psychoterapii w tym obszarze można znaleźć konsultacje psychologiczne, konsultacje psychologiczne online, konsultacje seksuologiczne, konsultacje związane z terapią uzależnień w obszarze DDA, DDD czy współuzależnienia. Nasze usługi kierowane są przede wszystkim do osób dorosłych i młodych dorosłych. Oferujemy również określony zakres usług specjalistycznych takich jak interwencja kryzysowa, konsultacje wspierające, coaching, mediacje, konsultacje psychologiczne oraz opiniowanie dzieci i młodzieży.