Psychoterapia grupowa

warsztaty terapeutyczne i rozwojowe

Umów sesję
MASZ PYTANIE ?
Kinga Kocjan
e-mail:kinga.kocjan@atfc.pl
mobile:+48 728 37 52 27
Zobacz również
 • informacje podstawowe
 • dla kogo dedykowana
 • dlaczego warto

Warsztaty i grupy terapeutyczne

wsparcie i wspólne przezwyciężanie trudności

Grupy terapeutyczne organizowane przez centrum psychoterapii stanowią zespoły ludzi, którzy tworząc bezpieczne dla siebie środowisko umożliwiają wspólne przeżywanie podobnych trudności i zaburzeń. Spotkanie z osobami doświadczającymi podobnych problemów daje oparcie i poczucie, że nie jesteśmy sami z naszymi kłopotami, uczuciami, lękami i cierpieniem. Wsparcie innych osób, które uzyskujemy w trakcie spotkań grupowych pozwala na wyzbycie się ciężaru, a informacje zwrotne dotyczące zrozumienia ułatwiają zmierzenie się z problemami. Grupa umożliwia przyjrzenie się sobie w kontaktach z innymi osobami, a także wysłuchanie informacji zwrotnych, co podnosi poczucie własnej wartości i godności.

więcej
.
Tryb i formy świadczenia usługi

Oferowane przez centrum psychoterapii warsztaty terapeutyczne odbywają się przy współudziale dwóch wyspecjalizowanych psychoterapeutów lub psychoterapeuty i psychologa w zakresach zgodnych z zapotrzebowaniem Klientów. Prowadzone są m.in. grupy wsparcia dla: ofiar przemocy w rodzinie, osób współuzależnionych, DDA, osób z poszczególnymi zaburzeniami, osób w trakcie w sytuacji kryzysowych itp. Zajęcia odbywają się w różnej formie poczynając od grup otwartych, aż po formowanie grup zamkniętych, do których niezbędna jest kwalifikacja na podstawie konsultacji psychologa.

Warsztaty i grupy terapeutyczne

ukierunkowanie na dzielenie się doświadczeniami i wsparcie

Oferowane przez centrum psychoterapii grupy wsparcia dedykowane są w szczególności dla osób, u których występują ściśle określone grupy zaburzeń psychicznych lub funkcjonalnych. Grupowy kontakt z psychologiem lub psychoterapeutą nakierowany jest w szczególności na osoby, które odczuwają potrzebę wsparcia ze strony osób cechujących się podobnym bagażem doświadczeń. Z uwagi na różnorodny charakter tematyczny jest to usługa dająca wsparcie w szerokim zakresie problemów, w tym także osobom na co dzień funkcjonującymi z osobami zaburzonymi.

Warsztaty i grupy terapeutyczne

ulga dzięki wspólnemu przeżywaniu i wymianie doświadczeń

Grupy terapeutyczne są spotkaniem z psychologiem lub psychoterapeutą osób doświadczających podobnych problemów. Umożliwiają dzięki temu wyzbycie się ciężaru, przezwyciężenie kryzysów, a także przyjrzenie się sobie i znalezienie zrozumienia. Grupy wsparcia pomagają przełamać nasze lęki i blokady, a przez informacje zwrotne przesyłane przez uczestników mogą stać się zachętą do zmian w życiu. Uczestnictwo w grupie terapeutycznej pomaga także odbudować utracone poczucie wartości i godności.

 • Dodaj swoją opinię na temat tej usługi,
  pomóż nam poprawić ofertę.

  Opłata jednorazowa

  • Sesja: 49-89 PLN/h

  Abonament 12 sesji

  • Pakiet: 490-890 PLN
  • informacje podstawowe
  • dla kogo dedykowana
  • dlaczego warto

  Warsztaty rozwojowe

  pogłebienie samoświadomości i umiejętności

  Kierując się ideą, iż uczymy się przez całe życie proponujemy szereg zajęć w formie treningów, warsztatów i szkoleń, ukierunkowanych tak na rozwój wewnętrzny oraz pogłębianie samoświadomości, jak i koncentrujących się na zagadnieniach merytorycznych z poszczególnych dziedzin wiedzy. Odpowiednio przygotowane zajęcia z psychologiem lub coachem mogą stać się kluczem do zmiany jakości życia, poprawienia funkcjonowania w określonych sytuacjach bądź aspektach. Warsztaty rozwojowe nie mają na celu leczenia zaburzeń lecz wzmacnianie i rozwijanie poczucia własnej wartości. Jest to proces zwiększania możliwości oraz doskonalenia umiejętności w celu usprawnienia i podniesienia własnych kompetencji.

  więcej
  .
  Tryb i formy świadczenia usługi

  Warsztaty rozwojowe organizowane przez poradnię psychologiczną prowadzone są przez wykształconego w tym kierunku psychologa lub terapeutę we współpracy z kotrenerem z wykorzystaniem różnorodnych form, takich jak praca w grupach, z zamkniętymi oczami, muzykoterapia, praca z ciałem, z wykorzystaniem kamery. Tematyka zajęć jest różnorodna i zależna od indywidualnych potrzeb Klientów. Cyklicznie organizowane są tematyczne zajęcia dotyczące emocji, asertywności, komunikacji. Zajęcia warsztatowe są realizowane w formie zamkniętej, jak i otwartej.

  Warsztaty rozwojowe

  ukierunkowanie na rozwój umiejętności i kompetencji

  Warsztaty rozwojowe organizowane przez poradnię psychologiczną skierowane są do osób pragnących poprzez rozwój wewnętrzny zwiększyć swoją samoświadomość, a także podmieść kompetencje interpersonalne. W szczególności warsztaty z udziałem psychologa lub coacha dedykowane są osobom pragnącym przełamać swoje bariery i opory w zakresie relacji interpersonalnych. Powyższa forma pracy skierowana jest dla wszystkich, którzy nie chcą zmieniać siebie, ale odkrywać i wzmacniać to co już posiadają we własnych zasobach.

  Warsztaty rozwojowe

  rewizja błędnych wzorców i rozwój umiejętności

  Warsztaty rozwojowe organizowane przez poradnię psychologiczną dają możliwość podwyższenia i pogłębienia własnej samooceny, rozwój osobisty i przełamanie wewnętrznych barier. Ponadto w bezpiecznym otoczeniu empatycznych osób, przy wsparciu dobrego psychologa lub coacha można stawić czoła swoim błędnym przekonaniom i schematom, a tym samym zmodyfikować je i poprawić tym samym jakość swojego życia. Praca w grupie wpływa korzystnie na rozwój wewnętrzny dzięki wzajemnej inspiracji i motywacji uczestników, a także ze względu na wymianę doświadczeń i wsparcia jakie udziela grupa.

  • Dodaj swoją opinię na temat tej usługi,
   pomóż nam poprawić ofertę.

   Warsztaty otwarte

   • Warsztat: 490 PLN

   Warsztaty zamknięte

   • Warsztat: 890 PLN
   Grupy terapeutyczne
   W czym pomaga psychoterapia grupowa: Oferowana przez Centrum Psychoterapii i Psychologii psychoterapia grupowa pomaga w lepszym zrozumieniu siebie poprzez informacje zwrotne otrzymywane od uczestników, a także stwarza możliwości do odreagowania nagromadzonych emocji w atmosferze wsparcia i zrozumienia pod nadzorem doświadczonego psychoterapeuty. Informacje płynące z grupy są cennymi wskazówkami i dzięki wzajemnemu uczeniu się od siebie motywacją do wypracowania strategii radzenia sobie z własnymi problemami. Skuteczność psychoterapii grupowej: Skuteczność psychoterapii grupowej w badaniach porównywalna jest do tradycyjnej psychoterapii indywidualnej, a w przypadkach niektórych problemów lub zaburzeń stwierdza się, że jest nawet bardziej efektywna. Dzieje się to za sprawą specyficznych czynników, które mogą zaistnieć tylko i wyłącznie w przestrzeni działania grupy i jej wpływu. Tryb świadczenia psychoterapii grupowej: W ramach Centrum Psychoterapii i Psychologii psychoterapia grupowa prowadzona jest w różnorodnych formach poczynając od formowania grup otwartych poprzez grupy zamknięte, do których należy przejść wstępną rozmowę kwalifikacyjno-diagnostyczną z psychologiem. Spotkania w zależności od rodzaju grupy odbywają się weekendowo lub raz w tygodniu z udziałem psychoterapeuty i psychologa.

   Warsztaty rozwojowe
   W czym pomagają warsztaty rozwojowe: Warsztaty rozwojowe które prowadzi psycholog lub psychoterapeuta z coachem pomagają w lepszym zrozumieniu siebie i wydobyciu potencjału tkwiącego w każdej osobie. Jest to miejsce, w którym możliwym staje się pogłębienie i wzmacnianie własnych kompetencji związanych z różnymi obszarami życia takimi jak relacje, komunikacja, rozwój osobisty i zawodowy. Warsztaty rozwojowe nie leczą ale wspierają i umacniają własną wiarę w siebie. Skuteczność warsztatów rozwojowych: Warsztaty rozwojowe uważane są za bardzo cenną i efektywną przestrzeń do pracy nad sobą i rozwoju własnego potencjału. Dzieje się to w dużej mierze dlatego, że są one przeznaczone dla ludzi zdrowych, którzy są zdecydowani, mają motywację, siłę i chęć do przyglądania się sobie i wypracowywania nowych standardów działania. Tryb realizacji warsztatów rozwojowych: W ramach poradni psychologicznej warsztaty rozwojowe są prowadzone przy udziale psychologa lub psychoterapeuty i coacha w formie zajęć grupowych prowadzonych jako cykliczne, co tygodniowe spotkania uczestników. Spotkania te realizowane są w sposób otwarty co oznacza, że istnieje możliwość dołączenia do grupy w każdym momencie jej trwania. Realizowane są także warsztaty rozwojowe w postaci weekendowych spotkań.

   Centrum Psuchoterapii -Kinga Kocjan
   Kinga Kocjan
   psychoterapeuta
   senior partner
   więcej
   Centrum Psuchoterapii -Tomasz Gorajski
   Tomasz Gorajski
   psychoterapeuta
   seksuolog
   więcej
   Centrum Psuchoterapii -Patrycja Madej
   Patrycja Madej
   psychoterapeuta
   trener
   więcej
   Centrum Psuchoterapii -Ilona Roeding
   Ilona Roeding
   psychoterapeuta
   trener
   więcej
   Centrum Psuchoterapii -Łukasz Rogacz
   Łukasz Rogacz
   psycholog / coach
   więcej
   Kinga Kocjan

   Centrum Psuchoterapii - Kinga KocjanKinga Kocjan jest doświadczonym psychoterapeutą o specjalizacji terapia indywidualna oraz usługi korporacyjne (od 2008 świadczy ona również usługi drogą elektroniczną). We wspópracy z Pracownią Dobrej Praktyki prowadzi warsztaty grupowe i zajęcia rozwojowe. Jest także czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego.


   Zawodowo Kinga Kocjan kieruję departamentem ATFC Psychotherapy and Psychology, a także prowadzi praktykę psychoterapeuty w zakresie psychoterapii tradycyjnej, konsultacji on-line oraz zajęć warsztatowych. W swojej pracy klinicznej reprezentuje podejście psychoanalityczne. Wiele lat pracowała bazując na integralnym modelu pracy z pacjentem opierającym się na połączeniu terapii humanistyczno-egzystencjalnej, poznawczo- behawioralnej, psychodynamicznej i Gestalt. Ukończyła także wiele kursów pozwalających zgłębić jej różne metody i narzędzia pracy z drugim człowiekiem takie jak RTZ, NLP, analiza transakcyjna czy też praca z ciałem według teorii Lowena.


   Kinga Kocjan specjalizuje się w tematyce związanej z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, osobowości oraz z rozwiązywaniem problemów komunikacyjnych i łagodzeniem konfliktów kulturowych oraz społecznych. Ponadto jej specjalnością jest terapia indywidualna i treningi związane z wieloaspektowym i zbalansowanym układaniem relacji interpersonalnym, małżeńskich i zawodowych oraz z wypaleniem zawodowym i przeciążeniem stresem.


   Kinga Kocjan ukończyła naukę w IPS w Warszawie (psychoterapia), międzynarodowe studia w ISE w Moskwie (psychologia praktyczna) oraz na Uniwersytecie SWPS (psychologia kliniczna). Ponadto ukończyła studia pedagogiczne w WSFP „Ignatianum” w Krakowie. Obecnie Kinga Kocjan jest w trakcie akredytowanego szkolenia w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej w DSPP we Wrocławiu. Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanego superwizora psychoterapii psychoanalitycznej.


   E-mail: kinga.kocjan@atfc.pl
   Skype: cp_kinga.kocjan

   Tomasz Gorajski

   Centrum Psuchoterapii - Tomasz Gorajski Tomasz Gorajski jest psychologiem, seksuologiem i psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji specjalizującym się w terapii indywidualnej młodzieży oraz osób dorosłych. Zawodowo prowadzi praktykę kliniczną w zakresie indywidualnej psychoterapii tradycyjnej, konsultacji on-line oraz warsztatów i treningów rozwojowych. Ponadto Tomasz Gorajski na co dzień pracuje jako psychoterapeuta i seksuolog w oddziale terapeutycznym dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnych intelektualnie.


   W swojej pracy Tomasz Gorajski reprezentuje podejście poznawczo-behawioralne. Odwołuje się on do szerokiego zakresu metod pracy m. in. takich jak dialektyczna terapia behawioralna, terapia zorientowana na schematy, terapia PTSD metodą przedłużonej ekspozycji, terapia oparta na akceptacji i zaangażowaniu czy terapia poznawcza oparta na uważności.


   Tomasz Gorajski specjalizuje się m. in. w tematyce dotyczącej zaburzeń lękowych (napady paniki, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, lęk społeczny, PTSD), zaburzeniami nastroju (zaburzenia depresyjne, choroba afektywna dwubiegunowa), zaburzeń osobowości, zaburzeń snu oraz odżywiania. Ponadto zajmuje się także psychoterapią zaburzeń i dysfunkcji seksualnych. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.


   Tomasz Gorajski ukończył psychologię na Uniwersytecie SWPS. Jest absolwentem studiów podyplomowych z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Aktualnie kończy proces szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Odbył specjalistyczne szkolenia, m. in. z zakresu: interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychotraumatologii, seksuologii sądowej oraz psychoterapii uzależnień. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej PTTPB.


   E-mail: tomasz.gorajski@centrumpsychoterapii.eu
   Skype: cp_tomasz.gorajski

   Patrycja Madej

   Centrum Psuchoterapii - Patrycja MadejPatrycja Madej jest psychoterapeutą, od 13 lat specjalizującym się w tematyce uzależnień oraz przemocy w rodzinie i względem kobiet. Zawodowo prowadzi praktykę psychoterapeuty w zakresie indywidualnej psychoterapii tradycyjnej, konsultacji on-line oraz warsztatów i treningów rozwojowych. Ponadto Patrycja Madej pracuję jako starszy specjalista socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu oraz trener kompetencji i umiejętności społecznych.


   W swojej pracy Partycja Madej reprezentuje podejście integracyjne ze szczególnym uwzględnieniem w swojej pracy podejścia psychodynamicznego i terapii opartej na uważności i wglądzie. Odwołuje się ona także do szerokiego zakresu metod pracy takich jak racjonalna terapia zachowań (RTZ), interpretacja marzeń sennych, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (RST).


   Patrycja Madej specjalizuje się w tematyce związanej z uzależnieniami i współuzależnieniem, przemocą w rodzinie, przemocą wobec kobiet, układaniem relacji interpersonalnych oraz zaburzeniami klinicznymi takimi jak depresja, nerwica, zaburzenia osobowości i odżywiania. Ponadto jej specjalnością jest terapia indywidualna oraz treningi i warsztaty koncentrujące się na szeroko pojętym rozwoju osobistym. Posiada ona doświadczenie w prowadzeniu warsztatów jako samodzielny terapeuta realizując swoje autorskie programy.


   Patrycja Madej ukończyła naukę w IPS w Warszawie (psychoterapia) oraz Poradnictwo Rodzinne na Uniwersytecie Opolskim. Ponadto ukończyła ona studia podyplomowe dla trenerów grupowych i studium dla pracowników socjalnych. Odbyła ona także wiele kursów oraz szkoleń w tym z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, RTZ, terapii prowokatywnej, NLP. Obecnie w drodze do Certyfikacji w trakcie akredytowanego kursu psychoterapii (PTP) w zakresie podejścia systemowego oraz ericksonowskiego w Katowickim Instytucie Psychoterapii.


   E-mail: patrycja.madej@centrumpsychoterapii.eu
   Skype: cp_patrycja.madej

   Ilona Roeding

   Centrum Psuchoterapii - Ilona RoedingIlona Roeding jest doświadczonym psychoterapeutą i psychologiem specjalizującym się w terapii indywidualnej, treningach rozwojowych oraz zajciach psychoedukacyjnych dla rodziców, dzieci i modzieży. Ponadto współpracuje z jednostkami typu ośrodki pomocy społecznej, szkoły, fundacje, świetlice socjoterapeutyczne gdzie realizuje autorskie programy o charakterze psychoedukacyjnym i ogólnorozwojowym, dostosowane do potrzeb uczestników.


   W swojej pracy klinicznej Ilona Roeding wykorzystuje podejście integracyjne do procesów psychoterapii uwzględniając w szczególności metody wywodzące się z kierunków humanistycznych, poznawczo-behawioralnych oraz psychodynamicznych. Odwołuje się także do szerokiego zakresu metod pracy takich jak pogłębiona analiza, psychodynamika, racjonalna terapia zachowań (RTZ), czy też neurolingwistyczne programowanie (NLP).


   Ilona Roeding specjalizuje się w pracy indywidualnej z osobami nastawionymi na rozwój osobisty, pokonywanie własnych trudności i ograniczeń oraz borykającymi się z trudnościami natury psychicznej i emocjonalnej. Zajmuje się takimi zaburzeniami klinicznymi jak zaburzenia depresyjne, nerwicowe, fobia społeczna, bezsenność czy też zaburzenia odżywania. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców i wychowawców z zakresu profilaktyki uzależnień, a także rozwojowych zajęć warsztatowych realizownych w świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.


   Ilona Roeding ukończyła naukę w Instytucie Psychologii Stosowanej w Warszawie (psychoterapia) oraz na Uniwersytecie SWPS (psychologia rozwoju osobistego). Odbyła także wiele kursów i szkoleń, w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mediacji sądowych oraz doskonalących kompetencje trenerskie. Dbając o własny rozwój osobisty bierze regularnie udział w doskonaleniu swoich kompetencji oraz poddaję swoją pracę superwizji.


   E-mail: ilona.roeding@centrumpsychoterapii.eu
   Skype: cp_ilona.roeding

   Łukasz Rogacz

   Centrum Psuchoterapii - Łukasz RogaczŁukasz Rogacz jest doświadczonym coachem i psychologiem specjalizującym się w coachingu indywidualnym, grupowym i team coachingu w obszarach życiowych oraz zawodowych. Pracuje zarówno z klientami indywidualnymi jak i współpracuje z organizacjami i firmami prywatnymi. Swoją praktykę coachingową prowadzi zgodnie z wytycznymi International Coach Federation (ICF).


   W swojej pracy coachingowej Łukasz Rogacz wykorzystuje zarówno wiedzę teoretyczną z zakresu coachingu ale także swoje doświadczenie zawodowe zdobyte jako handlowiec, a następnie jako manager. Podczas wieloletniej pracy z zespołami handlowców rozwijał i pogłębiał wiedzę z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego człowieka. W trakcie sesji coachingowych posługuje się różnorodnymi narzędziami pracy m.in. modelem Dilts’a, analizą SWOT, modelem GROW, narzędziami do wyznaczania celi SMART, RTZ, matrycą zarządzania czasem, pracą nad przekonaniami.


   Łukasz Rogacz specjalizuje się w pracy indywidualnej z osobami nastawionymi na rozwój osobisty, realizacje wyznaczonych celi oraz przekraczanie własnych barier i ograniczeń. Pomaga m.in w sytuacji podejmowania ważnych decyzji, przy zmianie lub wyborze ścieżki zawodowej, wypaleniu zawodowemu, trudnościach związanych z asertywnością lub efektywnością.


   Łukasz Rogacz ukończył studia Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Następnie przez kilkanaście lat zdobywał wiedzę jako handlowiec, a następnie jako manager. Chcąc zgłębiać swoją pasję ukończył studia psychologiczne na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS ze specjalnością psychologia rozwoju osobistego. Studia w SWPS umożliwiły mu zdobycie wszechstronnej wiedzy psychologicznej oraz przygotowały gruntownie do wykonywania zawodu coacha i psychologa. Dbając o własny rozwój osobisty bierze regularnie udział w doskonaleniu swoich kompetencji oraz poddaję swoją pracę superwizji.


   E-mail: lukasz.rogacz@centrumpsychoterapii.eu
   Skype: cp_lukasz.rogacz