Centrum Psychoterapii i Psychologii

zgłaszanie projektów

Umów sesję
MASZ PYTANIE ?
Kinga Kocjan
e-mail:kinga.kocjan@atfc.pl
mobile:+48 728 37 52 27
Zobacz również

W ramach działań prowadzonych przez ATFC P&P wprowadziliśmy do naszego modelu biznesowego modele współpracy projektowej służące rozwojowi kooperacji z podmiotami zewnętrznymi. W celu uzyskania bliższych informacji odnośnie współpracy projektowej prosimy o kontakt na adres: office@centrumpsychoterapii.eu.


Wspólne przedsięwzięcia

ATFC P&P jest stale zainteresowane rozwojem sieci kooperacyjnej oraz realizacją wspólnych przedsięwzięć biznesowych z podmiotami zewnętrznymi. Jesteśmy również otwarci na realizację wspólnych przedsięwzięć o charakterze niekomercyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem projektów naukowych i pokrewnych oraz przedsięwzięć o charakterze medialnym.

Podmioty / osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy z ATFC P&P w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć prosimy o kontakt na adres office@centrumpsychoterapii.eu oraz przedstawienie ogólnego zakresu współpracy z wyszczególnieniem jej celu, przewidywanego zakresu zaangażowania stron oraz zakładanych efektów przedsięwzięcia. Wszystkie nadesłane do nas propozycje są na bieżąco analizowane, kontaktujemy się jednak tylko z wybranymi osobami / podmiotami.