Psychoterapia grupowa

warsztaty terapeutyczne i rozwojowe

Umów sesję
MASZ PYTANIE ?
Kinga Kocjan
e-mail:kinga.kocjan@atfc.pl
mobile:+48 728 37 52 27
Zobacz również
 • informacje podstawowe
 • dla kogo dedykowana
 • dlaczego warto

Warsztaty i grupy terapeutyczne

wsparcie i wspólne przezwyciężanie trudności

Grupy terapeutyczne organizowane przez centrum psychoterapii stanowią zespoły ludzi, którzy tworząc bezpieczne dla siebie środowisko umożliwiają wspólne przeżywanie podobnych trudności i zaburzeń. Spotkanie z osobami doświadczającymi podobnych problemów daje oparcie i poczucie, że nie jesteśmy sami z naszymi kłopotami, uczuciami, lękami i cierpieniem. Wsparcie innych osób, które uzyskujemy w trakcie spotkań grupowych pozwala na wyzbycie się ciężaru, a informacje zwrotne dotyczące zrozumienia ułatwiają zmierzenie się z problemami. Grupa umożliwia przyjrzenie się sobie w kontaktach z innymi osobami, a także wysłuchanie informacji zwrotnych, co podnosi poczucie własnej wartości i godności.

więcej
.
Tryb i formy świadczenia usługi

Oferowane przez centrum psychoterapii warsztaty terapeutyczne odbywają się przy współudziale dwóch wyspecjalizowanych psychoterapeutów lub psychoterapeuty i psychologa w zakresach zgodnych z zapotrzebowaniem Klientów. Prowadzone są m.in. grupy wsparcia dla: ofiar przemocy w rodzinie, osób współuzależnionych, DDA, osób z poszczególnymi zaburzeniami, osób w trakcie w sytuacji kryzysowych itp. Zajęcia odbywają się w różnej formie poczynając od grup otwartych, aż po formowanie grup zamkniętych, do których niezbędna jest kwalifikacja na podstawie konsultacji psychologa.

Warsztaty i grupy terapeutyczne

ukierunkowanie na dzielenie się doświadczeniami i wsparcie

Oferowane przez centrum psychoterapii grupy wsparcia dedykowane są w szczególności dla osób, u których występują ściśle określone grupy zaburzeń psychicznych lub funkcjonalnych. Grupowy kontakt z psychologiem lub psychoterapeutą nakierowany jest w szczególności na osoby, które odczuwają potrzebę wsparcia ze strony osób cechujących się podobnym bagażem doświadczeń. Z uwagi na różnorodny charakter tematyczny jest to usługa dająca wsparcie w szerokim zakresie problemów, w tym także osobom na co dzień funkcjonującymi z osobami zaburzonymi.

Warsztaty i grupy terapeutyczne

ulga dzięki wspólnemu przeżywaniu i wymianie doświadczeń

Grupy terapeutyczne są spotkaniem z psychologiem lub psychoterapeutą osób doświadczających podobnych problemów. Umożliwiają dzięki temu wyzbycie się ciężaru, przezwyciężenie kryzysów, a także przyjrzenie się sobie i znalezienie zrozumienia. Grupy wsparcia pomagają przełamać nasze lęki i blokady, a przez informacje zwrotne przesyłane przez uczestników mogą stać się zachętą do zmian w życiu. Uczestnictwo w grupie terapeutycznej pomaga także odbudować utracone poczucie wartości i godności.

 • Dodaj swoją opinię na temat tej usługi,
  pomóż nam poprawić ofertę.

  Opłata jednorazowa

  • Sesja: 49-89 PLN/h

  Abonament 12 sesji

  • Pakiet: 490-890 PLN
  • informacje podstawowe
  • dla kogo dedykowana
  • dlaczego warto

  Warsztaty rozwojowe

  pogłebienie samoświadomości i umiejętności

  Kierując się ideą, iż uczymy się przez całe życie proponujemy szereg zajęć w formie treningów, warsztatów i szkoleń, ukierunkowanych tak na rozwój wewnętrzny oraz pogłębianie samoświadomości, jak i koncentrujących się na zagadnieniach merytorycznych z poszczególnych dziedzin wiedzy. Odpowiednio przygotowane zajęcia z psychologiem lub coachem mogą stać się kluczem do zmiany jakości życia, poprawienia funkcjonowania w określonych sytuacjach bądź aspektach. Warsztaty rozwojowe nie mają na celu leczenia zaburzeń lecz wzmacnianie i rozwijanie poczucia własnej wartości. Jest to proces zwiększania możliwości oraz doskonalenia umiejętności w celu usprawnienia i podniesienia własnych kompetencji.

  więcej
  .
  Tryb i formy świadczenia usługi

  Warsztaty rozwojowe organizowane przez poradnię psychologiczną prowadzone są przez wykształconego w tym kierunku psychologa lub terapeutę we współpracy z kotrenerem z wykorzystaniem różnorodnych form, takich jak praca w grupach, z zamkniętymi oczami, muzykoterapia, praca z ciałem, z wykorzystaniem kamery. Tematyka zajęć jest różnorodna i zależna od indywidualnych potrzeb Klientów. Cyklicznie organizowane są tematyczne zajęcia dotyczące emocji, asertywności, komunikacji. Zajęcia warsztatowe są realizowane w formie zamkniętej, jak i otwartej.

  Warsztaty rozwojowe

  ukierunkowanie na rozwój umiejętności i kompetencji

  Warsztaty rozwojowe organizowane przez poradnię psychologiczną skierowane są do osób pragnących poprzez rozwój wewnętrzny zwiększyć swoją samoświadomość, a także podmieść kompetencje interpersonalne. W szczególności warsztaty z udziałem psychologa lub coacha dedykowane są osobom pragnącym przełamać swoje bariery i opory w zakresie relacji interpersonalnych. Powyższa forma pracy skierowana jest dla wszystkich, którzy nie chcą zmieniać siebie, ale odkrywać i wzmacniać to co już posiadają we własnych zasobach.

  Warsztaty rozwojowe

  rewizja błędnych wzorców i rozwój umiejętności

  Warsztaty rozwojowe organizowane przez poradnię psychologiczną dają możliwość podwyższenia i pogłębienia własnej samooceny, rozwój osobisty i przełamanie wewnętrznych barier. Ponadto w bezpiecznym otoczeniu empatycznych osób, przy wsparciu dobrego psychologa lub coacha można stawić czoła swoim błędnym przekonaniom i schematom, a tym samym zmodyfikować je i poprawić tym samym jakość swojego życia. Praca w grupie wpływa korzystnie na rozwój wewnętrzny dzięki wzajemnej inspiracji i motywacji uczestników, a także ze względu na wymianę doświadczeń i wsparcia jakie udziela grupa.

  • Dodaj swoją opinię na temat tej usługi,
   pomóż nam poprawić ofertę.

   Warsztaty otwarte

   • Warsztat: 490 PLN

   Warsztaty zamknięte

   • Warsztat: 890 PLN
   Grupy terapeutyczne
   W czym pomaga psychoterapia grupowa: Oferowana przez Centrum Psychoterapii i Psychologii psychoterapia grupowa pomaga w lepszym zrozumieniu siebie poprzez informacje zwrotne otrzymywane od uczestników, a także stwarza możliwości do odreagowania nagromadzonych emocji w atmosferze wsparcia i zrozumienia pod nadzorem doświadczonego psychoterapeuty. Informacje płynące z grupy są cennymi wskazówkami i dzięki wzajemnemu uczeniu się od siebie motywacją do wypracowania strategii radzenia sobie z własnymi problemami. Skuteczność psychoterapii grupowej: Skuteczność psychoterapii grupowej w badaniach porównywalna jest do tradycyjnej psychoterapii indywidualnej, a w przypadkach niektórych problemów lub zaburzeń stwierdza się, że jest nawet bardziej efektywna. Dzieje się to za sprawą specyficznych czynników, które mogą zaistnieć tylko i wyłącznie w przestrzeni działania grupy i jej wpływu. Tryb świadczenia psychoterapii grupowej: W ramach Centrum Psychoterapii i Psychologii psychoterapia grupowa prowadzona jest w różnorodnych formach poczynając od formowania grup otwartych poprzez grupy zamknięte, do których należy przejść wstępną rozmowę kwalifikacyjno-diagnostyczną z psychologiem. Spotkania w zależności od rodzaju grupy odbywają się weekendowo lub raz w tygodniu z udziałem psychoterapeuty i psychologa.

   Warsztaty rozwojowe
   W czym pomagają warsztaty rozwojowe: Warsztaty rozwojowe które prowadzi psycholog lub psychoterapeuta z coachem pomagają w lepszym zrozumieniu siebie i wydobyciu potencjału tkwiącego w każdej osobie. Jest to miejsce, w którym możliwym staje się pogłębienie i wzmacnianie własnych kompetencji związanych z różnymi obszarami życia takimi jak relacje, komunikacja, rozwój osobisty i zawodowy. Warsztaty rozwojowe nie leczą ale wspierają i umacniają własną wiarę w siebie. Skuteczność warsztatów rozwojowych: Warsztaty rozwojowe uważane są za bardzo cenną i efektywną przestrzeń do pracy nad sobą i rozwoju własnego potencjału. Dzieje się to w dużej mierze dlatego, że są one przeznaczone dla ludzi zdrowych, którzy są zdecydowani, mają motywację, siłę i chęć do przyglądania się sobie i wypracowywania nowych standardów działania. Tryb realizacji warsztatów rozwojowych: W ramach poradni psychologicznej warsztaty rozwojowe są prowadzone przy udziale psychologa lub psychoterapeuty i coacha w formie zajęć grupowych prowadzonych jako cykliczne, co tygodniowe spotkania uczestników. Spotkania te realizowane są w sposób otwarty co oznacza, że istnieje możliwość dołączenia do grupy w każdym momencie jej trwania. Realizowane są także warsztaty rozwojowe w postaci weekendowych spotkań.

   Centrum Psuchoterapii -Kinga Kocjan
   Kinga Kocjan
   psychoterapeuta
   senior partner
   więcej
   Centrum Psuchoterapii -Tomasz Gorajski
   Tomasz Gorajski
   psychoterapeuta
   seksuolog
   więcej
   Centrum Psuchoterapii -Patrycja Madej
   Patrycja Madej
   psychoterapeuta
   trener
   więcej
   Centrum Psuchoterapii -Ilona Roeding
   Ilona Roeding
   psychoterapeuta
   trener
   więcej
   Centrum Psuchoterapii -Łukasz Rogacz
   Łukasz Rogacz
   psycholog / coach
   więcej