Centrum Psychoterapii i Psychologii

strefa rekrutacji

Umów sesję
MASZ PYTANIE ?
Kinga Kocjan
e-mail:kinga.kocjan@atfc.pl
mobile:+48 728 37 52 27
Zobacz również

Wszelkie procesy rekrutacyjne prowadzone przez ATFC P&P są indywidualnie dopasowywane do stanowisk na jakie aktualnie poszukujemy Kandydatów. W celu wspierania rozwoju ATFC P&P oraz aby zaoferować nową wartość dodaną naszym Klientom stale poszukujemy Kandydatów o najwyższych kwalifikacjach, którzy odznaczają się minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym. Okresowo poszukujemy również Kandydatów na stanowiska back officowe wspierające prace naszego zespołu bazowego.


Proces rekrutacji

Szczegółowe oczekiwania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego poszukiwanych Kandydatów, są uzależnione od specyfiki stanowiska i szczegółowo opisane w profilach rekrutacyjnych jakie zamieszczamy na niniejszej stronie.

Jeśli kwalifikacje i doświadczenie Kandydata są adekwatne do aktualnych potrzeb i preferencji rekrutacyjnych ATFC P&P zostaje on zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Rekrutacja Kandydatów z doświadczeniem zawodowym prowadzona jest w sposób ciągły, natomiast w przypadku innych stanowisk ATFC P&P przeprowadza rekrutacje okresowe.

Etapy poszczególnych procesów rekrutacyjnych mogą różnić się w zależności od stanowisk na jakie przeprowadzana jest rekrutacja. Domyślnie w przypadku wszystkich Kandydatów pierwsze etapy rekrutacji prowadzone są przez jednego Senior Partnera ATFC P&P przy udziale przedstawiciela działu personalnego. Kolejne etapy procesu oraz jego finalizacja w przypadku Kandydatów z doświadczeniem zawodowym odbywają się natomiast przy udziale Zarządu ATFC P&P. W przypadku pozostałych Kandydatów proces rekrutacyjny finalizowany jest natomiast przez Senior Partnera bezpośrednio nadzorującego stanowisko na jakie prowadzona jest rekrutacja przy udziale przedstawiciela działu personalnego.

W trakcie pierwszych etapów rekrutacji analizowane są kwalifikacje i doświadczenie Kandydatów oraz ich umiejętności techniczne / operacyjne. Na etapie tym Kandydaci uzyskują również informacje na temat specyfiki i zakresu stanowiska oraz stosowanych przez ATFC P&P modeli współpracy.

W trakcie kolejnych etapów rekrutacji analizowana jest wiedza merytoryczna Kandydatów, wartość dodana dla organizacji i Klientów, a także analizowany jest ich dotychczasowy track record. Na etapie tym następuje udzielenie informacji uzupełniających oraz przeprowadzane są negocjacje finansowo-prawne. Wszyscy Kandydaci, z którymi mieliśmy przyjemność spotkania, otrzymują od nas informację zwrotną dotyczącą wyniku procesu rekrutacyjnego. Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń publikowanych na naszej stronie oraz do nadsyłania aplikacji.


Modele współpracy

Kandydaci z doświadczeniem zawodowym - w ramach grupy stanowisk managerskich i specjalistycznych ATFC P&P stosuje 2 typy dokumentów regulujących współpracę między stronami w postaci kontraktów managerskich i kontraktów handlowych; z uwagi na model funkcjonowania ATFC P&P, który zakłada utrzymywanie gotowości operacyjnej przez 7 dniu w tygodniu po 12 godzin w cyklu dobowym współpraca na powyższych stanowiskach zakłada nienormowany czas pracy; składowymi wynagrodzenia w powyższym modelu są retainer, hourly rate oraz success fee.

Pozostali Kandydaci – w ramach grupy stanowisk back officowych ATFC P&P stosuje standardowe dokumenty regulujące współpracę między stronami w postaci umów o pracę, umów zlecenia oraz umów o dzieło; z uwagi na model funkcjonowania ATFC P&P, który zakłada utrzymywanie gotowości operacyjnej przez 7 dniu w tygodniu po 12 godzin w cyklu dobowym współpraca na powyższych stanowiskach przebiega w cyklu zmianowym.