Centrum Psychoterapii i Psychologii

przewagi konkurencyjne

Umów sesję
MASZ PYTANIE ?
Kinga Kocjan
e-mail:kinga.kocjan@atfc.pl
mobile:+48 728 37 52 27
Zobacz również

Nasze przewagi


Profesjonalizm i superwizja

9 lat doświadczeń w zakresie konsultacji i terapii on-line

Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie terapeutyczne oraz wysokie kwalifikacje zawodowe. 9 lat doświadczeń w zakresie konsultacji oraz psychoterapii on-line sprawia, że jesteśmy jednym z prekursorów usług elektronicznych w obszarze ochrony zdrowia psychicznego.

więcej
.

Nasi specjaliści cechują się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, oraz wieloletnim doświadczeniem w pracy z Klientem. Posiadając 9 letnie doświadczeni w zakresie konsultacji i usług biznesowych oraz terapii on-line jesteśmy jednym z prekursorów usług elektronicznych w obszarze ochrony zdrowia psychicznego na polskim runku. Warsztat naszych psychoterapeutów, psychologów, seksuologów i coachów opieramy zarówno na własnych doświadczeniach i sprawdzonych narzędziach, jak i na najnowszych odkryciach naukowych i wiedzy zewnętrznych ekspertów. W celu maksymalizacji efektywności prowadzonych przez nas konsultacji i terapii dbamy aby warsztat pracy naszych specjalistów reprezentował szerokie spektrum nurtów terapeutycznych, a także metod i technik pracy z Klientem.


stałe superwizje i udział w seminariach naukowych

Nasi specjaliści podlegają stałej superwizji, co skutkuje wzrostem efektywności niesionej przez nich pomocy oraz zapewnia ciągłe doskonalenie warsztatu pracy. Doskonaląc nasze kompetencje stale uczestniczymy również w seminariach naukowych i grupach warsztatowych.

więcej
.

W celu zapewniania najwyższej jakości usług oraz maksymalnego poziomu skuteczności nasi specjaliści podlegają stałej superwizji, co umożliwia efektywniejszą pomoc i ciągłe doskonalenie warsztatu pracy. Korzystamy z usług wyłącznie certyfikowanych superwizorów, którzy odznaczają się wszechstronną wiedzą oraz długoletnim doświadczeniem, dzięki czemu są w stanie profesjonalnie przyjrzeć się procesowi terapeutycznemu oraz służyć efektywnym wsparciem. Pozwala to zniwelować błędy techniczne oraz zoptymalizować dobór metod i technik, a także wykluczyć te które w danym przypadku nie osiągają swojej standardowej skuteczności.Dostępność i indywidualne podejście

oszczędność czasu i środków dzięki komunikacji on-line

Oferując usługi w kanałach elektronicznych osiągnęliśmy znaczące zmniejszenie globalnego kosztu uczestnictwa w prowadzonych konsultacjach i terapiach. Umożliwia to także kontakt ze specjalistą bez wychodzenia z domu zmniejszając czas niezbędny do uczestnictwa w terapii.

więcej
.

Dostosowując się do oczekiwań Klientów oraz zmieniających się realiów współczesnego świata, a także pragnąc zwiększyć dostępność usług psychoterapeutycznych i psychologicznych w celu zapewnia maksimum wygody naszym Klientom udostępniliśmy oferowane przez nas usługi również w kanałach elektronicznych. Kanały te zmniejszają także znacząco globalny koszt uczestnictwa w konsultacjach i terapiach oraz umożliwiają kontakt z psychoterapeuta, psychologiem lub seksuologiem bez wychodzenia z domu. Szerokie spektrum kanałów dotarcia do odbiorcy pozwala nam również na skuteczne dostosowywanie formy i czasu konsultacji i terapii do oczekiwań i potrzeb Klienta.


pomoc on-line przez 6 dni w tygodniu od 9.30 do 23.30

Świadcząc usługi dla Klientów z różnych stref czasowych, a także mając na uwadze ich zobowiązania w celu dostosowania się do indywidualnych potrzeb wprowadziliśmy zmianowy tryb pracy dostosowując godziny dyżurów specjalistów do godzin dostępności Klientów.

więcej
.

Świadcząc usługi psychoterapeutyczne, psychologiczne i seksuologiczne dla Klientów z różnych stref czasowych, a także mając na uwadze ich zobowiązania zawodowe i prywatne w celu dostosowania się do indywidualnych potrzeb Klientów wprowadziliśmy w ATFC P&P zmianowy tryb pracy dostosowując godziny dyżurów naszych specjalistów do godzin dostępności Klientów, którzy mogą teraz skorzystać z usług również w późnych godzinach wieczornych.


szeroki wachlarz metod i technik pracy terapeutycznej

Biorąc pod uwagę różnorodność i specyfikę problemów Klientów w swojej pracy nie stosujemy utartych schematów. W ramach podejścia integracyjnego, poprzez szereg metod i technik staramy się dostosować tryb i formę pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości Klienta.

więcej
.

W swojej pracy nasi psychoterapeuci i psycholodzy kierują się zasadą, że nie ma dwóch takich samych przypadków. Biorąc pod uwagę specyfikę problemów Klientów w swojej pracy nie stosujemy utartych schematów. Poprzez szereg metod i technik staramy się dostosować tryb i formę pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości Klienta. W ramach Centrum Psychoterapii i Psychologii rozumiemy, że każda osoba jest niepowtarzalna i ma swój własny system wartości, dlatego też nie decydujemy ani nie narzucamy własnych rozwiązań, respektując indywidualne cele i potrzeby jednostki. Uważamy że każdy ma prawo do własnego tempa rozwoju i zmian postaw oraz ich implementacji w życiu.Kooperacja działowa

silna sekcja korporacyjna dzięki kooperacji działowej z atf cf&a

Dzięki połączeniu w ramach jednej organizacji departamentu o kompetencjach miękkich - ATFC P&P oraz departamentu o kompetencjach twardych - ATFC CF&A jesteśmy w stanie zaoferować Klientom korporacyjnym kompleksowy pakiet usług biznesowych.

więcej
.

Dzięki połączeniu w ramach jednej organizacji departamentu o kompetencjach miękkich - ATFC P&P (wsparcie psychoterapeutyczne, psychologiczne i seksuologiczne oraz doradztwo w zakresie HR) oraz departamentu o kompetencjach twardych - ATFC CF&A (doradztwo strategiczne, biznesowe, finansowe i prawne) jesteśmy w stanie zaoferować Klientom korporacyjnym kompleksowy pakiet usług z zakresu HR oraz mediacji i arbitraży, a także szkoleń z zakresu komunikacji kryzysowej. Także w obszarze usług psychoterapeutycznych kładziemy nacisk na współpracę pomiędzy specjalistami opierającą się na wymianie opinii, doświadczeń, wskazówek, najnowszych badań oraz literatury. Wierzymy że w zespole możemy osiągnąć więcej niż gdy działamy w pojedynkę.Gwarancja poufności

pełna gwarancja bezpieczeństwa i poufności informacji

Zapewnianie poufności jest dla nas kwestią priorytetową. Wszelkie treści konsultacji i terapii podlegają tajemnicy zawodowej i nie są dostępne osobom nie biorącym bezpośrednio udziału w procesie terapeutycznym. . Przypadki poddawane superwizji są natomiast omawiane anonimowo.

więcej
.

Wiemy jak ważne jest dla naszych Klientów poczucie bezpieczeństwa i zapewnienie pełnej dyskrecji. Doskonale zdajemy sobie sprawę z newralgiczności informacji jakie nasi psychoterapeuci, psychologowie i seksuologowie uzyskują, w szczególności podczas prowadzonych konsultacji i terapii, dlatego też zapewnianie poufności jest dla nas kwestią priorytetową. Wszelkie treści konsultacji i terapii podlegają tajemnicy zawodowej i nie są dostępne osobom nie biorącym bezpośrednio udziału w procesie terapeutycznym. Przypadki poddawane superwizji są natomiast z zasady objęte obowiązkiem poufności oraz omawiane anonimowo.

Przekazywane przez naszych Klientów dane osobowe są chronione nie tylko przed dostępem osób trzecich, ale także poprzez system wewnętrznych procedur i zabezpieczeń są niedostępne dla osób nie biorących bezpośrednio udziału w procesie terapeutycznym lub księgowym.

W przypadku Klientów korporacyjnych podpisujemy natomiast stosowne umowy o zachowaniu poufności w celu formalno-prawnego uregulowania kwestii ochrony, wykorzystywania i dystrybucji informacji niejawnych.