Centrum Psychoterapii i Psychologii

program partnerski

Umów sesję
MASZ PYTANIE ?
Kinga Kocjan
e-mail:kinga.kocjan@atfc.pl
mobile:+48 728 37 52 27
Zobacz również

W ramach działań prowadzonych przez ATFC P&P wprowadziliśmy do naszego modelu biznesowego programy partnerskie służące rozwojowi kooperacji z zewnętrznymi specjalistami oraz podmiotami o komplementarnym zakresie usług i produktów. W celu uzyskania bliższych informacji odnośnie naszych programów partnerskich prosimy o kontakt na adres: office@centrumpsychoterapii.eu.


Pozyskiwanie zleceń i cross selling

Zostając uczestnikiem programu partnerskiego i pozyskując zlecenia dla ATFC P&P możesz zyskać do 15% wartości pozyskanego zlecenia oraz do 5% prowizji od kolejnych zleceń realizowanych dla danego Klienta w okresie 2 lat. Przystępując do programu partnerskiego ATFC P&P stajesz się uczestnikiem konsorcjum dystrybucyjnego oferującego nasze usługi.

Podmiotom o komplementarnym do oferty ATFC P&P zakresie usług oraz kierującym swoją ofertę do analogicznego segmentu Klientów pragniemy zaproponować współpracę na bazie programu cross sellingowego. Powyższa współpraca odnosi się do przekazywaniu do partnerów stowarzyszonych zapytań ofertowych odnoszących się do obszarów, w których podmiot otrzymujący zapytanie nie funkcjonuje lub w których się nie specjalizuje.

Nasze programy nie wiążą się z żadnymi kosztami przystąpienia. Nie nakładamy też na naszych partnerów sztywnych planów sprzedażowych ani metod dystrybucji. Nasi partnerzy samodzielnie decydują o modelach promocji i dystrybucji oraz o intensywności działań jakie prowadzą.


Otwarta struktura organizacyjna - stali współpracownicy

Specjalistom posiadającym unikalną wiedzę i doświadczenie ATFC P&P ofertuje możliwość realizacji zleceń za naszym pośrednictwem w ramach konstrukcji stałych współpracowników. Zostając stałym współpracownikiem specjalista otrzymuje od ATFC P&P wszechstronne wsparcie w zakresie promocji i plasowania swojej oferty, a także wsparcie back officowe oraz możliwość kooperacji z zespołem bazowym ATFC P&P. W zamian za świadczone usługi na rzecz stałych współpracowników ATFC P&P pobiera 15%-25% prowizji od wartości realizowanego zlecenia.

Nasze programy nie wiążą się z żadnymi kosztami przystąpienia. Jako nasz stały współpracownik możesz zdecydować się na realizację zleceń przy wykorzystaniu swojej wiedzy i doświadczenia za naszym pośrednictwem i pod naszym szyldem. Dajemy naszym stałym współpracownikom możliwość fakturowania usług oraz ograniczenia ryzyk poprzez działanie jako podwykonawca. Stali współpracownicy otrzymują ponadto wsparcie w zakresie promocji i w plasowaniu swojej oferty, a także mają możliwość korzystania z naszej struktury i wsparcia naszego zespołu. Ponadto uzyskują oni możliwość dołączenia do naszego programu partnerskiego i korzystania z zalet konsorcjum dystrybucyjnego i modelu cross sellingowego.Wzory dokumentów dla kooperantów