Centrum Psychoterapii i Psychologii

informacje podstawowe

Umów sesję
MASZ PYTANIE ?
Kinga Kocjan
e-mail:kinga.kocjan@atfc.pl
mobile:+48 728 37 52 27
Zobacz również

O nas


kompleksowe wsparcie dla klientów indywidualnych i korporacyjnych

ATF Psychotherapy and Psychology („ATFC P&P”) powstało jako wyspecjalizowany departament ATF Consulting nakierowany na Klientów indywidualnych oraz oferujący im profesjonalne konsultacje psychoterapeutyczne i psychologiczne zarówno w zaciszu gabinetów, jak i za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej poprzez serwis Centrum Psychoterapii i Psychologii. W ramach sekcji biznesowej ATFC P&P oferuje ponadto swoim Klientom korporacyjnym szereg usług wsparcia w zakresie miękkiego HR, optymalizacji środowiska pracy, optymalizacji procesów komunikacyjnych oraz mediacji i arbitraży.

profesjonalny zespół psychoterapeutów, psychologów i seksuologów

Nasz zespół reprezentuje różnorodne specjalizacje oraz odznacza się wysokim przygotowaniem merytorycznym i profesjonalizmem. Nasze działania mają na celu szeroko pojętą pomoc w trudnościach związanych ze zdrowiem psychicznym, komunikacją oraz aktywnością zawodową i biznesową. Świadczymy pomoc Klientom doświadczającym problemów emocjonalnych i kryzysów oraz mającym trudności ze zrozumieniem i rozwiązaniem trapiących ich problemów.

więcej
.

Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom naszych Klientów zbudowaliśmy zespół doświadczonych specjalistów reprezentujących różnorodne specjalizacje oraz odznaczających się wysokim przygotowaniem merytorycznym i profesjonalizmem. Bazowe działania Centrum Psychoterapii i Psychologii mają na celu szeroko pojętą pomoc w trudnościach związanych ze zdrowiem psychicznym, komunikacją oraz aktywnością zawodową i biznesową. Świadczymy pomoc Klientom doświadczającym problemów emocjonalnych i kryzysów oraz mającym trudności ze zrozumieniem i rozwiązaniem trapiących ich problemów, a także wspieramy ich w rozwoju samoświadomości ułatwiając głębsze poznanie siebie, swoich potrzeb, pragnień i zahamowań, jak również mechanizmów oddziałowujących na sferę psychiczną. U nas znajdą Państwo pomoc takich specjalistów jak: psychoterapeuta, psycholog, seksuolog i coach.

Poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi technicznych poszerzających zakres kanałów komunikacji zwiększamy ponadto dostępność pomocy psychoterapeutycznej, psychologicznej i seksuologicznej dla naszych Klientów, zapewniając im stały dostęp do specjalistów za pośrednictwem konsultacji i terapii on-line.Model biznesowy

koncentracja na ochronie zdrowia psychicznego

Naszym głównym obszarem funkcjonowania jest świadczenie pomocy Klientom indywidualnym w zakresie usług psychoterapeutycznych, psychologicznych i pokrewnych. Łączymy zalety tradycyjnego modelu gabinetowego z zaletami konsultacji i terapii on-line. Dążymy do zapewnienia Klientom profesjonalnych usług odzwierciedlających aktualny stan wiedzy naukowej i doświadczeń światowych ekspertów.

więcej
.

Głównym obszarem funkcjonowania Centrum Psychoterapii i Psychologii jest świadczenie pomocy i wsparcia Klientom indywidualnym w zakresie usług psychoterapeutycznych, psychologicznych i pokrewnych. W ramach powyższego obszaru nasz model biznesowy ukierunkowany jest na zapewnienie Klientom profesjonalnych usług odzwierciedlających aktualny stan wiedzy naukowej i doświadczeń światowych ekspertów. Chcąc świadczyć usługi w maksymalnie elastyczny sposób nakierowany na potrzeby i oczekiwania Klientów wynikające ze współczesnego trybu życia łączymy zalety tradycyjnego modelu gabinetowego z zaletami konsultacji i terapii on-line.


silna sekcja korporacyjna dzięki kooperacji działowej z atf cf&a

Dzięki połączeniu w ramach jednej organizacji departamentu o kompetencjach miękkich - ATFC P&P (wsparcie psychoterapeutyczne i psychologiczne oraz doradztwo w zakresie HR) oraz departamentu o kompetencjach twardych - ATFC CF&A (doradztwo strategiczne, biznesowe, finansowe i prawne) jesteśmy w stanie zaoferować Klientom korporacyjnym kompleksowy pakiet usług biznesowych.

więcej
.

Nasz model biznesowy zakłada ponadto połączenie w ramach jednej organizacji sekcji o kompetencjach miękkich – ATFC P&P (wsparcie psychoterapeutyczne i psychologiczne oraz doradztwo w zakresie HR) z sekcją o kompetencjach twardych – ATFC CF&A (doradztwo strategiczne, biznesowe, finansowe i prawne). Dzięki temu stworzyliśmy unikalną ofertę usług korporacyjnych nakierowaną na aspekty HR-owe takie jak systemy motywacyjne i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz efektywne kształtowanie środowiska pracy i kultury organizacyjnej. Ponadto nasza oferta biznesowa obejmuje również opracowywanie kontraktów managerskich, direct search, programy outplacementowe oraz kompleksowe wsparcie w zakresie mediacji i arbitraży.Ukierunkowanie oferty

rozbudowany zakres kanałów komunikacji on-line

Przywiązujemy szczególną wagę do łagodzenia lęku przed pierwszym kontaktem ze specjalistą. Dlatego też z myślą o Klientach posiadających utrudniony dostęp do specjalistów z dziedziny psychoterapii i psychologii wprowadziliśmy do naszej oferty rozbudowany zakres konsultacji i terapii on-line realizowany za pośrednictwem takich narzędzi jak: E-mail, Telefon, Skype Lync, czy TeamViewer.

więcej
.

Bazowy zakres oferty ATFC P&P kierowany jest do Klientów indywidualnych, dla których za pośrednictwem Centrum Psychoterapii i Psychologii świadczymy zarówno tradycyjne usługi stacjonarne, jak i usługi oferowane za pośrednictwem kanałów elektronicznych. Świadcząc wsparcie dla Klientów przywiązujemy szczególną wagę do stopnia jego dostępności oraz do łagodzenia lęku przed pierwszym kontaktem z psychoterapeutą, psychologiem, czy też seksuologiem. Dlatego też z myślą o Klientach posiadających utrudniony dostęp do specjalistów z dziedziny psychoterapii i psychologii wprowadziliśmy do naszej oferty rozbudowany zakres konsultacji i terapii on-line realizowany za pośrednictwem takich narzędzi jak: E-mail, Telefon, Skype czy TeamViewer.


terapia i konsultacje dla klientów krajowych i zagranicznych

Specjalizujemy się w szczególności w świadczeniu pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla osób przebywającym czasowo lub stale poza granicami Polski, które mają trudności w odnalezieniu odpowiedniego wsparcia w obecnych miejscach zamieszkania. Naszą ofertę kierujemy ponadto do wszystkich tych, którzy z różnych względów posiadają utrudniony dostęp do usług terapeutycznych.

więcej
.

Specjalizujemy się w szczególności w świadczeniu usług psychoterapeutycznych, psychologicznych i seksuologicznych dla osób przebywającym czasowo lub stale poza granicami Polski, które mają trudności w odnalezieniu odpowiedniego wsparcia w obecnych miejscach zamieszkania. Specjalizacja ta jest wynikiem chęci wyjścia przez ATFC P&P na przeciw potrzebom Klientów, którzy często z uwagi na barierę mentalną lub językową mają trudności w znalezieniu efektywnej pomocy psychoterapeuty, psychologa lub seksuologa w odmiennym środowisku kulturowym.

Naszą bazową ofertę kierujemy również do Klientów indywidualnych oraz par i rodzin pragnących skorzystać z klasycznych usług psychoterapeutycznych i psychologicznych opartych na osobistym kontakcie z psychoterapeutą lub psychologiem w zaciszu gabinetu.


usługi korporacyjne wspierające procesy restrukturyzacji i optymalizacji

W ramach usług korporacyjnych świadczonych przez ATFC P&P, które są dopełnieniem naszej działalności podstawowej oraz połączeniem doświadczeń i kompetencji interdyscyplinarnego zespołu, stworzyliśmy ofertę skierowaną do podmiotów gospodarczych znajdujących się w trakcie realizacji procesów rozwojowych, restrukturyzacyjnych lub wdrażania zmian organizacyjnych i strukturalnych.

więcej
.

W ramach usług korporacyjnych świadczonych przez ATFC P&P, które są dopełnieniem naszej działalności podstawowej oraz połączeniem doświadczeń i kompetencji interdyscyplinarnego zespołu, w ramach którego nasi specjaliści wspierani są przez zespół ATFC CF&A stworzyliśmy ofertę skierowaną do podmiotów gospodarczych znajdujących się w trakcie realizacji procesów rozwojowych lub wdrażania zmian organizacyjnych i strukturalnych. W ramach powyższej sekcji naszą ofertę kierujemy do podmiotów szukających kompleksowych usług łączących w sobie zarówno wsparcie w aspektach twardych, jak i miękkich.Obszary świadczenia pomocy terapeutycznej

kompleksowa pomoc terapeutyczna i konsultacje specjalistyczne

Nasz serwis jest miejscem gdzie Klient może uzyskać kompleksową pomoc w problemach z różnorodnych obszarów zdrowia psychicznego. Tworząc naszą kadrę i określając obszary pomocy staraliśmy się dołożyć wszelkich starań aby nasi Klienci mogli w jednym miejscu znaleźć pomoc o jak najszerszym zakresie. Kluczowe obszary wsparcia oferowanego przez nas obejmują w szczególności:

więcej
.

Centrum Psychoterapii i Psychologii jest miejscem gdzie Klient może uzyskać kompleksową pomoc w problemach z różnorodnych obszarów funkcjonowania zdrowia psychicznego, w szczególności takich jak: zaburzenia psychiczne, kryzysy emocjonalne, zaburzenia lękowe, uzależnienia, problemy w układaniu relacji interpersonalnych, czy też problemy związane z obszarem funkcjonowania zawodowego.

Tworząc naszą kadrę specjalistów i określając obszary pomocy staraliśmy się dołożyć wszelkich starań aby nasi Klienci mogli w jednym miejscu znaleźć pomoc o jak najszerszym zakresie. Naszym celem było również zmniejszanie barier w dostępie do usług psychoterapeutycznych, psychologicznych i seksuologicznych, dlatego też wszelkie obszary wsparcia wskazane poniżej i oferowane dla Klientów indywidualnych dostępne są również za pośrednictwem kanałów elektronicznych. Kluczowe obszary wsparcia oferowanego przez Centrum Psychoterapii i Psychologii obejmują w szczególności:


 • Zaburzenia natury psychicznej
  • Zaburzenie lękowe: zespół lęku uogólnionego, zespół leku panicznego, fobie…
  • Zaburzenia nastroju: depresja, dystymia, cyklotymia…
  • Zaburzenia osobowości: osobowość chwiejna emocjonalnie typu borderline, osobowość obsesyjno-kompulsywna, osobowość zależna, osobowość bierno-agresywna…
  • Zaburzenia somatyczne: bezsenność, zaburzenia bólowe bez podłoża organicznego, hipochondria, tiki nerwowe, jąkanie…
  • Zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia…
 • Obszary uzupełniające
  • Uzależnienia i analogiczne: uzależnienie alkoholowe, uzależnienie narkotykowe, uzależnienie hazardowe, uzależnienia od komputera, gier i internetu, współuzależnienie, DDA…
  • Kryzysy życiowe: żałoba, utrata zdrowia, utrata majątku…
 • Relacje interpersonalne
  • Problemy komunikacyjne: brak asertywności, nieśmiałość, wstydliwość…
  • Problemy w związkach: problemy komunikacyjne, nadmierna zazdrość, zdrady, kryzysy, separacje, rozwody…
  • Problemy wychowawcze: problemy w nauce, problemy komunikacyjne, brak zaufania, przejawy agresji…
 • Problemy natury seksualnej
  • Zaburzenia seksualne: perwersje seksualne, orientacja seksualna…
  • Dysfunkcje seksualne: nadmierny popęd seksualny, anorgazmia, impotencja, pochwica…
 • Funkcjonowanie zawodowe
  • Funkcjonowanie: relacje interpersonalne, bilansowanie czasu…
  • Problemy zawodowe: wypalenie zawodowe, pracoholizm…
  • Traumy zawodowe: stres presyjny, utrata pracy, mobbing, molestowanie…

Prezentowany powyżej zakres oferowanego wsparcia obrazuje jedynie najbardziej typowe problemy z jakim zgłaszają się do nas Klienci. Jesteśmy świadomi że podane obszary mogą nie uwzględniać indywidualnych przypadków i problemów Klientów. W powyższym przypadku prosimy o złożenie indywidualnego zapytanie w tej sprawie na adres: office@centrumpsychoterapii.eu.Filozofia działania

ukierunkowanie na klienta podejście o holistycznym charakterze

Naszym priorytetem jest Klient, my nie radzimy, nie oceniamy, nie krytykujemy. Holistyczne spojrzenie na człowieka pomaga nam w zrozumieniu jego wewnętrznych konfliktów oraz integracji trzech podstawowych elementów jego funkcjonowania. Wierzymy w potencjał każdego człowieka, a także w możliwość aktywowania siły wewnętrznej potrzebnej do uruchomienia procesu zmian.

więcej
.

Priorytetem Centrum Psychoterapii i Psychologii jest Klient, my nie radzimy, nie oceniamy, nie krytykujemy. Holistyczne spojrzenie na człowieka pomaga nam w zrozumieniu jego wewnętrznych konfliktów oraz integracji trzech podstawowych elementów jego funkcjonowania jakimi są ciało, umysł i emocje. Wierzymy w potencjał każdego człowieka, a także w możliwość aktywowania siły wewnętrznej potrzebnej do uruchomienia procesu zmian oraz osiągnięcia spokoju i harmonii.


koncentracja na profesjonaliźmie i indywidualnym podejściu

Nasi specjaliści cechują się wysoką otwartością i kwalifikacjami, a ich działania ukierunkowane są na Klientów i elastycznie dopasowywane do ich indywidualnych potrzeb. Cechując się szerokim spojrzeniem na problematykę życia psychicznego świadczymy pomoc osobom doświadczającym trudności w różnorodnych obszarach sfery psychicznej oraz korzystamy z szerokiego spektrum podejść terapeutycznych.

więcej
.

Podstawą działania naszych psychoterapeutów, psychologów, seksuologów i coachów jest profesjonalizm i elastyczność. Nasi specjaliści cechują się wysoką otwartością i kwalifikacjami, a ich działania ukierunkowane są na Klientów i elastycznie dopasowywane do ich indywidualnych potrzeb. Cechując się szerokim spojrzeniem na problematykę życia psychicznego świadczymy pomoc osobom doświadczającym trudności w różnorodnych obszarach sfery psychicznej oraz korzystamy z szerokiego spektrum podejść terapeutycznych starając się dobierać metody i technik do możliwości Klienta i specyfiki indywidualnego problemu z jakim się do nas zwraca.


nieustanne dążenie do podnoszenia jakości usług

Centrum Psychoterapii i Psychologii jako podmiot terapeutyczny świadomy wagi swojej odpowiedzialności względem Klienta, który powierza mu swoją prywatność i zwraca się do niego ze swoimi problemami nieustannie dąży do zapewnienia najwyższej jakości usług odzwierciedlającej najnowsze odkrycia naukowe oraz doświadczenia światowych ekspertów.

więcej
.

Centrum Psychoterapii i Psychologii jako podmiot terapeutyczny świadomy wagi swojej odpowiedzialności względem Klienta, który powierza mu swoją prywatność i zwraca się do niego ze swoimi problemami nieustannie dąży do zapewnienia najwyższej jakości usług odzwierciedlającej najnowsze odkrycia naukowe oraz doświadczenia światowych ekspertów. Doskonalenie warsztatu oraz praca nad innowacjami, którą nieustannie prowadzimy stwarza sposobność do powstawania nowych, doskonalszych metod i narzędzi zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami naszych Klientów. Nasze działania podporządkowane są nie tylko zapewnieniu wysokiej skuteczności wsparcia, ale również zapewnieniu maksymalnej satysfakcji ze świadczonych przez naszych psychoterapeutów, psychologów, seksuologów i couchów usług.


poszerzanie wiedzy i świadomości społecznej w zakresie zdrowia psychicznego

Celem Centrum Psychoterapii i Psychologii jest ponadto promowanie wiedzy i zwiększanie świadomości społecznej w obszarze komunikacji interpersonalnej i zdrowia psychicznego. Staramy się poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi technicznych zwiększać dostępność pomocy pierwszego kontaktu, która ułatwia rozpoznanie problemu i przyśpiesza kontakt ze specjalistą.

więcej
.

Celem Centrum Psychoterapii i Psychologii jest ponadto promowanie wiedzy i zwiększanie świadomości społecznej w obszarze komunikacji interpersonalnej i zdrowia psychicznego. Staramy się poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi technicznych zwiększać dostępność pomocy pierwszego kontaktu, która ułatwia rozpoznanie problemu i przyśpiesza kontakt ze specjalistą.