Centrum Psychoterapii i Psychologii

jak działamy

Umów sesję
MASZ PYTANIE ?
Kinga Kocjan
e-mail:kinga.kocjan@atfc.pl
mobile:+48 728 37 52 27
Zobacz również

Nasze podejście


podejście integracyjne gwarantujące szeroki wachlarz technik i metod pracy

W naszej pracy z Klientami indywidualnymi reprezentujemy podejście integracyjne, które nie ogranicza się do wyizolowanych metod oraz nurtów psychoterapeutycznych i psychologicznych, ale łączy w sobie szerokie spektrum strategii i technik psychoterapeutycznych udokumentowanych naukowo i uznanych powszechnie za efektywne, które mają zastosowanie w indywidualnym przypadku danego Klienta. W prowadzonych przez naszych psychoterapeutów i psychologów działaniach przeważający jest nurt humanistyczny opierający się na założeniu, iż człowiek stanowi niepowtarzalną jednostką, która samoistnie dąży do rozwoju będącego podstawą jego natury.

pełne wsparcie i towarzyszenie klientowi w procesie terapeutycznym

Z tego też względu w ramach Centrum Psychoterapii i Psychologii nie przejmujemy procesu rozwiązywania problemu od naszych Klientów, ale towarzyszymy im w procesie terapeutycznym i dajemy wsparcie na każdym kroku ich drogi do stanu równowagi. Pamiętając przy tym o głównej zasadzie mówiącej, że terapeuta nie może rozwiązywać za Klientów problemów nawet gdy jest przekonany, że wie jak należy postąpić i co jest dobrą, a co złe dla Klienta.

więcej
.

Z tego też względu w ramach Centrum Psychoterapii i Psychologii nie przejmujemy procesu rozwiązywania problemu od naszych Klientów, ale towarzyszymy im w procesie terapeutycznym i dajemy wsparcie na każdym kroku ich drogi do stanu równowagi. Pamiętając przy tym o głównej zasadzie mówiącej, że terapeuta nie może rozwiązywać za Klientów problemów nawet gdy jest przekonany, że wie jak należy postąpić i co jest dobrą, a co złe dla Klienta. Nasi psychoterapeuci i psycholodzy mają zawsze na uwadze, że druga osoba aby w pełni skorzystać z efektów terapii musi samodzielnie dojść do rozwiązania problemu, zaakceptować je oraz wprowadzić w życie. Jako nasze główne zadanie w tym procesie uznajemy udzielenie pełnego wsparcia merytorycznego i psychicznego. Uznając przy tym, że głównym czynnikiem leczącym w terapii jest autentyczny, żywy kontakt oparty na uwadze, akceptacji i empatii ze strony terapeuty.Aspekt metodologiczny

indywidualne dostosowanie technik i metod pracy do klienta

Istnieje prawie 400 szkół i nurtów terapeutycznych, jednak żadna z nich samodzielnie w pełni nie tłumaczy i nie rozwiązuje wszystkich problemów Klientów. Wyniki badań wskazują natomiast na konieczność dostosowywania metod i technik do indywidualnych przypadków z jakimi zgłaszają się Klienci. Dlatego też w ramach Centrum Psychoterapii i Psychologii za szczególnie wartościowe uznajemy podejście integracyjne.

więcej
.

Współczesne statystyki wskazują, że istnieje prawie 400 szkół i nurtów terapeutycznych, jednak żadna z nich samodzielnie w pełni nie tłumaczy i nie rozwiązuje wszystkich problemów Klientów. Nie można również na bazie przeprowadzonych badań stwierdzić dominacji jednego uniwersalnego nurtu. Wyniki badań wskazują natomiast na konieczność dostosowywania metod i technik do indywidualnych przypadków z jakimi zgłaszają się Klienci. Dlatego też w ramach Centrum Psychoterapii i Psychologii za szczególnie wartościowe uznajemy podejście integracyjne gdyż pozwala ono na optymalny dobór metod i technik do konkretnego problemu Klienta, jego osobowości i fazy pracy w której się znajduje.


koncentracja na 4 głównych nurtach terapeutycznych

Nasi specjaliści stosują sprawdzone metody i techniki, których wyboru dokonują w kontekście indywidualnych cech psychicznych i osobowościowych Klienta oraz charakteru problemu z jakim się do nas zwraca. W swojej pracy nasi psychoterapeuci i psycholodzy korzystają z czterech głównych nurtów: poznawczo-behawioralnego, egzystencjonalno-humanistycznego, psychodynamicznego i Gestalt.

więcej
.

Specjaliści Centrum Psychoterapii i Psychologii stosują sprawdzone metody i techniki charakterystyczne dla głównych szkół psychoterapeutycznych, których skuteczność poparta została badaniami naukowymi lub doświadczeniami ekspertów. Wyboru dokonujemy w kontekście indywidualnych cech psychicznych i osobowościowych Klienta oraz charakteru problemu z jakim się do nas zwraca. W swojej pracy nasi psychoterapeuci i psycholodzy korzystają z czterech głównych nurtów: poznawczo-behawioralnego, egzystencjonalno-humanistycznego, psychodynamicznego i Gestalt. Odwołujemy się także do terapii prowokatywnej, analizy transakcyjnej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, pracy nad schematami oraz NLP.


integracja 3 podstawowych elementów człowieka: ciała, umysłu i emocji

Skupiamy się na integracji trzech podstawowych elementów, z których składa się człowiek: ciała, umysłu i emocji. W naszej pracy zwracamy uwagę nie tylko na przekazywane werbalnie emocje, czy procesy logiczne zachodzących w umyśle człowieka, ale również na psychosomatyczne reakcje ciała, co pozwala na poszerzenia zasobu informacji jakie następnie mogą posłużyć do optymalizacji terapii.

więcej
.

Nasi psychoterapeuci i psycholodzy skupiają się na integracji trzech podstawowych elementów, z których składa się człowiek: ciała, umysłu i emocji. W naszej pracy zwracamy uwagę nie tylko na przekazywane werbalnie emocje, czy procesy logiczne zachodzących w umyśle człowieka, ale również na psychosomatyczne reakcje ciała, gdyż ciało pozostając w ciągłym kontakcie z umysłem staje się medium przenoszącym elementy sfery psychicznej jak stres czy strach, które są zauważalne poprzez szereg reakcji chemicznych i fizycznych jak podwyższone tętno, czy też napięcie mięśniowe. Profesjonalny psychoterapeuta lub psycholog patrząc na drugą osobę widzi więc nie tylko ciało ale także odczytuje wskazówki płynące z gromadzonych w nim napięć, co pozwala na poszerzenia zasobu informacji jakie następnie mogą posłużyć do optymalizacji prowadzonej terapii oraz metod i technik pracy z Klientem.


zastosowanie szeregu metod i technik do pracy z dziećmi i prac warsztatowych

W pracy z dziećmi nasi specjaliści korzystają z technik Moreno, metod Klanzy, terapii dźwiękiem, kolorem, treningu twórczości, treningu zastępowania agresji, bajkoterapii. W pracy warsztatowej i treningowej wykorzystujemy elementy dramy, psychodramy, technikę dwóch krzeseł, pracy z ciałem Lowena, odgrywanie scen, burzę mózgów, pracę z kamerą, z fotografią, metodę 6 kapeluszy myślowych de Bono.

więcej
.

W pracy z dziećmi nasi psychoterapeuci i psycholodzy korzystają z technik Moreno, metod Klanzy, terapii dźwiękiem, kolorem, treningu twórczości, treningu zastępowania agresji, bajkoterapii. W pracy warsztatowej i treningowej wykorzystujemy elementy dramy, psychodramy, technikę dwóch krzeseł, pracy z ciałem Lowena, odgrywanie scen, burzę mózgów, pracę z kamerą, z fotografią, metodę 6 kapeluszy myślowych de Bono.Aspekt operacyjny

jasne i rzeczowe określanie zasad współpracy podczas pierwszego settingu

Podstawowym wyznacznikiem tego jak będzie wyglądał sposób pracy terapeuty oraz same sesje jest setting / "kontrakt" odbywający się podczas pierwszej konsultacji i określający warunki współpracy pomiędzy terapeutą, a Klientem. Setting jest to moment, w którym ustalane są oczekiwania Klienta i cele, które mają być realizowany podczas terapii, a także aspekty techniczne i operacyjne sesji.

więcej
.

Pracujemy na bazie podejścia integracyjnego skupiającego wiele nurtów, dlatego też podstawowym wyznacznikiem tego jak będzie wyglądał sposób pracy terapeuty oraz same sesje jest setting / "kontrakt" odbywający się podczas pierwszej konsultacji i określający warunki współpracy pomiędzy terapeutą, a Klientem. Setting jest to moment, w którym ustalane są oczekiwania Klienta i cele, które mają być realizowany podczas terapii lub konsultacji. W ramach powyższego procesu psychoterapeuta lub psycholog opisuje również Klientowi charakter i cechy usługi terapeutycznej (w trakcie pracy może się oczywiście zdarzyć, że pojawią się dodatkowe oczekiwania i cele wówczas setting / "kontrakt" jest o nie uzupełniany).

Setting / "kontrakt" zawiera też szereg informacji technicznych, jak informacje o czasie trwania sesji (w naszym przypadku standardowo jest to 1 godzina zegarowa dla sesji indywidualnych i 1,5 godziny dla sesji małżeńskich), częstotliwości spotkań (która zależy od metod i technik wykorzystywanych w pracy, a także samego problemu z jakim Klient się zgłasza). Ustalone zostają także warunki finansowe uczestniczenia w sesji oraz inne elementy techniczne związane ze świadczeniem usługi.


ogólne wytyczne operacyjne procedury korzystania z usług on-line
 • Aby skorzystać z usług terapeutycznych i konsultacji oferowanych przez ATFC P&P za pośrednictwem kanałów elektronicznych należy w szczególności:
  • zapoznać się z zamieszczonym w serwisie zakresem i charakterem oferowanych usług oraz dokonać wyboru adekwatnej usługi lub poprosić o pomoc / kontakt naszych specjalistów;
  • zapoznać się z profilami specjalistów dostępnych dla wybranej usługi oraz bazowymi terminami ich dostępności widniejącymi w serwisie lub pełnymi terminami dostępnymi bezpośrednio u każdego specjalisty;
  • zapoznać się z zasadami świadczenia usług zawartymi w stosownych regulaminach;
  • wybrać preferowanego specjalistę i dogodny termin oraz dokonać rezerwacji za pośrednictwem dedykowanego formularza lub poprzez bezpośredni kontakt ze specjalistą lub sekretariatem;
  • po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji należy dokonać płatności jednorazowej na bazie wybranej metody lub w formie pakietu abonamentowego;


ogólne wytyczne operacyjne procedury korzystania z usług stacjonarnych

W wypadku chęci skorzystania z konsultacji lub terapii stacjonarnej należy uprzednio dokonać rezerwacji za pośrednictwem sekretariatu ATFC P&P, w ramach której ustalone zostaną szczegóły sesji. W przypadku konsultacji stacjonarnych płatność dokonywana jest po każdej sesji jednorazowo lub w formie pakietów abonamentowych.

więcej
.

W wypadku chęci skorzystania z konsultacji lub terapii stacjonarnej należy uprzednio dokonać rezerwacji za pośrednictwem sekretariatu ATFC P&P, w ramach której ustalone zostaną szczegóły sesji. W przypadku konsultacji stacjonarnych płatność dokonywana jest po każdej sesji jednorazowo lub w formie pakietów abonamentowych.

Zastrzeżenie: ATFC P&P nie realizuje sesji z osobami będącymi pod wpływem środków psychoaktywnych lub alkoholu, a także z osobami niepełnoletnimi, które nie posiadają zgody opiekuna prawnego na podjęcie pracy terapeutycznej.Aspekt techniczny

ogólne wytyczne techniczne procedury korzystania z usług on-line

W celu skorzystania z usług oferowanych za pośrednictwem kanałów elektronicznych niezbędne jest odpowiednie przygotowanie sprzętowe, które umożliwia efektywną komunikację z terapeutą i pozwala uniknąć problemów natury technicznej.

 • Dla efektywnego skorzystania z usług on-line zalecane jest:
  • komputer wraz ze standardowym systemem operacyjnym oraz sprawny mikrofon i słuchawki;
  • stabilne łącze internetowe o przepustowości powyżej 1 Mb/s (łącza komórkowe i analogiczne mogą skutkować niezadawalającą jakością komunikacji z uwagi na niestabilność połączenia);
  • niezbędne oprogramowanie umożliwiających kontakt na bazie wybranego kanału (E-mail; Skype, Lync, TeamViewer);
  • sprawny aparat telefoniczny będący w zasięgu sieci w przypadku korzystania z opcji świadczenia usługi z pośrednictwem telefonu;Standardy działania

w pełni respektujemy przekonania i wartości wyznawane przez klienta

Wyznacznikiem postawy naszych psychoterapeutów, psychologów i seksuologów jest profesjonalne i odpowiedzialne podejście do Klienta, którzy powierza im często najbardziej newralgiczne informacje i bolesne doświadczenia. W swojej pracy kierujemy się szacunkiem do drugiej osoby i uznaniem, że jest ona osobą wartościową i zdolną do podejmowania własnych decyzji.

więcej
.

Wyznacznikiem postawy naszych psychoterapeutów, psychologów i seksuologów jest profesjonalne i odpowiedzialne podejście do Klienta, którzy powierza im często najbardziej newralgiczne informacje i bolesne doświadczenia. W swojej pracy kierujemy się szacunkiem do drugiej osoby i uznaniem, że jest ona osobą wartościową i zdolną do podejmowania własnych decyzji. Z tego względu w ramach Centrum Psychoterapii i Psychologii nigdy nie narzucamy własnej ideologii czy systemu wartości oraz podchodzimy z szacunkiem do różnic indywidualnych i kulturowych.


transparentnie prezentujemy zasady współpracy i prowadzenia sesji terapeutycznych

W swojej pracy kierujemy się kodeksem etycznym oraz odpowiedzialnością zawodową nie dopuszczając do sytuacji mogących skutkować pokrzywdzeniem Klienta w jakimkolwiek obszarze. Zdając sobie sprawę, iż podczas settingu / "kontraktu" kreujemy z Klientem stosunek zaufania, dlatego też szczególną wagę przywiązujemy do przestrzegania wszelkich zasad uzgodnionych z Klientem.

więcej
.

Wiemy jak ważna w budowaniu relacji jest postawa samego terapeuty, toteż kierujemy się autentycznością i neutralnością. Każdy psychoterapeuta, psycholog i seksuolog indywidualnie decyduje ile informacji chce o sobie udzielić, ale przedstawia je zawsze w sposób zgodny z prawdą. W swojej pracy kierujemy się kodeksem etycznym oraz odpowiedzialnością zawodową nie dopuszczając do sytuacji mogących skutkować pokrzywdzeniem Klienta w jakimkolwiek obszarze. Zdając sobie sprawę, iż podczas settingu / "kontraktu" kreujemy z Klientem stosunek zaufania, dlatego też szczególną wagę przywiązujemy w ramach Centrum Psychoterapii i Psychologii do przestrzegania wszelkich zasad uzgodnionych z Klientem podczas settingu / "kontraktu" oraz transparentności podejmowanych działań.


cechujemy się otwartością, cierpliwością i empatią w pracy z klientem

Kierujemy się w swojej pracy cierpliwością, która polega na podążaniu za Klientem i jego możliwościami, tak aby on sam mógł czerpać satysfakcję i pełnię korzyści z odkrywania. Kluczową cechą którą posługują się nasi specjaliści w trakcie pracy z Klientami jest empatia oparta na uważnym słuchaniu i zdolności do współodczuwania poprzez autentyczne wniknięcie w świat jego przeżyć i odczuć.

więcej
.

Kluczową cechą którą posługują się nasi psychoterapeuci, psycholodzy i seksuolodzy w trakcie pracy z Klientami jest empatia oparta na uważnym słuchaniu i zdolności do współodczuwania poprzez autentyczne wniknięcie w świat jego przeżyć i odczuć. Dzięki wsłuchiwaniu się w drugiego człowieka możliwe jest uniknięcie schematyzacji i biernej postawy pozostawiającej tylko złudzenie zrozumienia.

Kluczową cechą którą posługują się nasi psychoterapeuci, psycholodzy i seksuolodzy w trakcie pracy z Klientami jest empatia oparta na uważnym słuchaniu i zdolności do współodczuwania poprzez autentyczne wniknięcie w świat jego przeżyć i odczuć. Dzięki wsłuchiwaniu się w drugiego człowieka możliwe jest uniknięcie schematyzacji i biernej postawy pozostawiającej tylko złudzenie zrozumienia.