Terapia on-line

przykłady badań naukowych

Umów sesję
MASZ PYTANIE ?
Kinga Kocjan
e-mail:kinga.kocjan@atfc.pl
mobile:+48 728 37 52 27
Zobacz również

Terapia on-line - przykłady badań naukowych

Najnowsze badania pokazują, że terapia poznawcza przez telefon jest tak samo skuteczna jak spotkanie twarzą w twarz. Badanie wykonane przez zespół neurologów z wydziału Psychiatrii Uniwersytetu Cambridge wraz z NIHR CLAHRC dotyczące efektywności terapii on-line zostało opublikowane w dniu 28 września 2012 roku, w czasopiśmie PLoS ONE. W badaniu wzięło udział 39 000 pacjentów z różnymi problemami natury psychicznej. Okazało się że terapia prowadzona przez telefon była dla nich tak samo skuteczna jak terapia prowadzona stacjonarnie. Podsumowując badania Prof. Peter Jones będący głównym badaczem powiedział, że: „zapewnienie terapii przez telefon może pomóc ludziom uzyskać bardzo potrzeby dostęp do leczenia psychiatrycznego i będzie to także bardziej opłacalny sposób świadczenia usług w czasie gdzie musimy być skuteczni i innowacyjni”.

W 2009 roku Murphy i Parness wspólnie ze współpracownicami dokonali porównania satysfakcji klientów korzystających z terapii on-line i tradycyjnej bazującej na kontakcie twarzą w twarz. Badacze wykorzystując skalę GAF nie stwierdzili większych różnic co do poziomu wyników terapii odbywającej się on-line w porównaniu z tradycyjną.

Azy Barak razem z zespołem współpracowników dokonali w 2008 roku przeglądu 92 badań dotyczących skuteczności terapii on-line. W badaniu wzięto pod uwagę 9 764 klientów zróżnicowanych pod względem płci, wieku, rasy i języka i okazało się, że terapia prowadzona przez internet jest równie skuteczna jak ta prowadzona twarzą w twarz.