Centrum Psychoterapii i Psychologii

przewagi konkurencyjne

Umów sesję
MASZ PYTANIE ?
Kinga Kocjan
e-mail:kinga.kocjan@atfc.pl
mobile:+48 728 37 52 27
Zobacz również

Nasze przewagi


Profesjonalizm i superwizja

9 lat doświadczeń w zakresie konsultacji i terapii on-line

Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie terapeutyczne oraz wysokie kwalifikacje zawodowe. 9 lat doświadczeń w zakresie konsultacji oraz psychoterapii on-line sprawia, że jesteśmy jednym z prekursorów usług elektronicznych w obszarze ochrony zdrowia psychicznego.

więcej
.

Nasi specjaliści cechują się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, oraz wieloletnim doświadczeniem w pracy z Klientem. Posiadając 9 letnie doświadczeni w zakresie konsultacji i usług biznesowych oraz terapii on-line jesteśmy jednym z prekursorów usług elektronicznych w obszarze ochrony zdrowia psychicznego na polskim runku. Warsztat naszych psychoterapeutów, psychologów, seksuologów i coachów opieramy zarówno na własnych doświadczeniach i sprawdzonych narzędziach, jak i na najnowszych odkryciach naukowych i wiedzy zewnętrznych ekspertów. W celu maksymalizacji efektywności prowadzonych przez nas konsultacji i terapii dbamy aby warsztat pracy naszych specjalistów reprezentował szerokie spektrum nurtów terapeutycznych, a także metod i technik pracy z Klientem.


stałe superwizje i udział w seminariach naukowych

Nasi specjaliści podlegają stałej superwizji, co skutkuje wzrostem efektywności niesionej przez nich pomocy oraz zapewnia ciągłe doskonalenie warsztatu pracy. Doskonaląc nasze kompetencje stale uczestniczymy również w seminariach naukowych i grupach warsztatowych.

więcej
.

W celu zapewniania najwyższej jakości usług oraz maksymalnego poziomu skuteczności nasi specjaliści podlegają stałej superwizji, co umożliwia efektywniejszą pomoc i ciągłe doskonalenie warsztatu pracy. Korzystamy z usług wyłącznie certyfikowanych superwizorów, którzy odznaczają się wszechstronną wiedzą oraz długoletnim doświadczeniem, dzięki czemu są w stanie profesjonalnie przyjrzeć się procesowi terapeutycznemu oraz służyć efektywnym wsparciem. Pozwala to zniwelować błędy techniczne oraz zoptymalizować dobór metod i technik, a także wykluczyć te które w danym przypadku nie osiągają swojej standardowej skuteczności.Dostępność i indywidualne podejście

oszczędność czasu i środków dzięki komunikacji on-line

Oferując usługi w kanałach elektronicznych osiągnęliśmy znaczące zmniejszenie globalnego kosztu uczestnictwa w prowadzonych konsultacjach i terapiach. Umożliwia to także kontakt ze specjalistą bez wychodzenia z domu zmniejszając czas niezbędny do uczestnictwa w terapii.

więcej
.

Dostosowując się do oczekiwań Klientów oraz zmieniających się realiów współczesnego świata, a także pragnąc zwiększyć dostępność usług psychoterapeutycznych i psychologicznych w celu zapewnia maksimum wygody naszym Klientom udostępniliśmy oferowane przez nas usługi również w kanałach elektronicznych. Kanały te zmniejszają także znacząco globalny koszt uczestnictwa w konsultacjach i terapiach oraz umożliwiają kontakt z psychoterapeuta, psychologiem lub seksuologiem bez wychodzenia z domu. Szerokie spektrum kanałów dotarcia do odbiorcy pozwala nam również na skuteczne dostosowywanie formy i czasu konsultacji i terapii do oczekiwań i potrzeb Klienta.


pomoc on-line przez 6 dni w tygodniu od 9.30 do 23.30

Świadcząc usługi dla Klientów z różnych stref czasowych, a także mając na uwadze ich zobowiązania w celu dostosowania się do indywidualnych potrzeb wprowadziliśmy zmianowy tryb pracy dostosowując godziny dyżurów specjalistów do godzin dostępności Klientów.

więcej
.

Świadcząc usługi psychoterapeutyczne, psychologiczne i seksuologiczne dla Klientów z różnych stref czasowych, a także mając na uwadze ich zobowiązania zawodowe i prywatne w celu dostosowania się do indywidualnych potrzeb Klientów wprowadziliśmy w ATFC P&P zmianowy tryb pracy dostosowując godziny dyżurów naszych specjalistów do godzin dostępności Klientów, którzy mogą teraz skorzystać z usług również w późnych godzinach wieczornych.


szeroki wachlarz metod i technik pracy terapeutycznej

Biorąc pod uwagę różnorodność i specyfikę problemów Klientów w swojej pracy nie stosujemy utartych schematów. W ramach podejścia integracyjnego, poprzez szereg metod i technik staramy się dostosować tryb i formę pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości Klienta.

więcej
.

W swojej pracy nasi psychoterapeuci i psycholodzy kierują się zasadą, że nie ma dwóch takich samych przypadków. Biorąc pod uwagę specyfikę problemów Klientów w swojej pracy nie stosujemy utartych schematów. Poprzez szereg metod i technik staramy się dostosować tryb i formę pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości Klienta. W ramach Centrum Psychoterapii i Psychologii rozumiemy, że każda osoba jest niepowtarzalna i ma swój własny system wartości, dlatego też nie decydujemy ani nie narzucamy własnych rozwiązań, respektując indywidualne cele i potrzeby jednostki. Uważamy że każdy ma prawo do własnego tempa rozwoju i zmian postaw oraz ich implementacji w życiu.Kooperacja działowa

silna sekcja korporacyjna dzięki kooperacji działowej z atf cf&a

Dzięki połączeniu w ramach jednej organizacji departamentu o kompetencjach miękkich - ATFC P&P oraz departamentu o kompetencjach twardych - ATFC CF&A jesteśmy w stanie zaoferować Klientom korporacyjnym kompleksowy pakiet usług biznesowych.

więcej
.

Dzięki połączeniu w ramach jednej organizacji departamentu o kompetencjach miękkich - ATFC P&P (wsparcie psychoterapeutyczne, psychologiczne i seksuologiczne oraz doradztwo w zakresie HR) oraz departamentu o kompetencjach twardych - ATFC CF&A (doradztwo strategiczne, biznesowe, finansowe i prawne) jesteśmy w stanie zaoferować Klientom korporacyjnym kompleksowy pakiet usług z zakresu HR oraz mediacji i arbitraży, a także szkoleń z zakresu komunikacji kryzysowej. Także w obszarze usług psychoterapeutycznych kładziemy nacisk na współpracę pomiędzy specjalistami opierającą się na wymianie opinii, doświadczeń, wskazówek, najnowszych badań oraz literatury. Wierzymy że w zespole możemy osiągnąć więcej niż gdy działamy w pojedynkę.Gwarancja poufności

pełna gwarancja bezpieczeństwa i poufności informacji

Zapewnianie poufności jest dla nas kwestią priorytetową. Wszelkie treści konsultacji i terapii podlegają tajemnicy zawodowej i nie są dostępne osobom nie biorącym bezpośrednio udziału w procesie terapeutycznym. . Przypadki poddawane superwizji są natomiast omawiane anonimowo.

więcej
.

Wiemy jak ważne jest dla naszych Klientów poczucie bezpieczeństwa i zapewnienie pełnej dyskrecji. Doskonale zdajemy sobie sprawę z newralgiczności informacji jakie nasi psychoterapeuci, psychologowie i seksuologowie uzyskują, w szczególności podczas prowadzonych konsultacji i terapii, dlatego też zapewnianie poufności jest dla nas kwestią priorytetową. Wszelkie treści konsultacji i terapii podlegają tajemnicy zawodowej i nie są dostępne osobom nie biorącym bezpośrednio udziału w procesie terapeutycznym. Przypadki poddawane superwizji są natomiast z zasady objęte obowiązkiem poufności oraz omawiane anonimowo.

Przekazywane przez naszych Klientów dane osobowe są chronione nie tylko przed dostępem osób trzecich, ale także poprzez system wewnętrznych procedur i zabezpieczeń są niedostępne dla osób nie biorących bezpośrednio udziału w procesie terapeutycznym lub księgowym.

W przypadku Klientów korporacyjnych podpisujemy natomiast stosowne umowy o zachowaniu poufności w celu formalno-prawnego uregulowania kwestii ochrony, wykorzystywania i dystrybucji informacji niejawnych.Kinga Kocjan

Centrum Psuchoterapii - Kinga KocjanKinga Kocjan jest doświadczonym psychoterapeutą o specjalizacji terapia indywidualna oraz usługi korporacyjne (od 2008 świadczy ona również usługi drogą elektroniczną). We wspópracy z Pracownią Dobrej Praktyki prowadzi warsztaty grupowe i zajęcia rozwojowe. Jest także czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego.


Zawodowo Kinga Kocjan kieruję departamentem ATFC Psychotherapy and Psychology, a także prowadzi praktykę psychoterapeuty w zakresie psychoterapii tradycyjnej, konsultacji on-line oraz zajęć warsztatowych. W swojej pracy klinicznej reprezentuje podejście psychoanalityczne. Wiele lat pracowała bazując na integralnym modelu pracy z pacjentem opierającym się na połączeniu terapii humanistyczno-egzystencjalnej, poznawczo- behawioralnej, psychodynamicznej i Gestalt. Ukończyła także wiele kursów pozwalających zgłębić jej różne metody i narzędzia pracy z drugim człowiekiem takie jak RTZ, NLP, analiza transakcyjna czy też praca z ciałem według teorii Lowena.


Kinga Kocjan specjalizuje się w tematyce związanej z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, osobowości oraz z rozwiązywaniem problemów komunikacyjnych i łagodzeniem konfliktów kulturowych oraz społecznych. Ponadto jej specjalnością jest terapia indywidualna i treningi związane z wieloaspektowym i zbalansowanym układaniem relacji interpersonalnym, małżeńskich i zawodowych oraz z wypaleniem zawodowym i przeciążeniem stresem.


Kinga Kocjan ukończyła naukę w IPS w Warszawie (psychoterapia), międzynarodowe studia w ISE w Moskwie (psychologia praktyczna) oraz na Uniwersytecie SWPS (psychologia kliniczna). Ponadto ukończyła studia pedagogiczne w WSFP „Ignatianum” w Krakowie. Obecnie Kinga Kocjan jest w trakcie akredytowanego szkolenia w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej w DSPP we Wrocławiu. Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanego superwizora psychoterapii psychoanalitycznej.


E-mail: kinga.kocjan@atfc.pl
Skype: cp_kinga.kocjan

Tomasz Gorajski

Centrum Psuchoterapii - Tomasz Gorajski Tomasz Gorajski jest psychologiem, seksuologiem i psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji specjalizującym się w terapii indywidualnej młodzieży oraz osób dorosłych. Zawodowo prowadzi praktykę kliniczną w zakresie indywidualnej psychoterapii tradycyjnej, konsultacji on-line oraz warsztatów i treningów rozwojowych. Ponadto Tomasz Gorajski na co dzień pracuje jako psychoterapeuta i seksuolog w oddziale terapeutycznym dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnych intelektualnie.


W swojej pracy Tomasz Gorajski reprezentuje podejście poznawczo-behawioralne. Odwołuje się on do szerokiego zakresu metod pracy m. in. takich jak dialektyczna terapia behawioralna, terapia zorientowana na schematy, terapia PTSD metodą przedłużonej ekspozycji, terapia oparta na akceptacji i zaangażowaniu czy terapia poznawcza oparta na uważności.


Tomasz Gorajski specjalizuje się m. in. w tematyce dotyczącej zaburzeń lękowych (napady paniki, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, lęk społeczny, PTSD), zaburzeniami nastroju (zaburzenia depresyjne, choroba afektywna dwubiegunowa), zaburzeń osobowości, zaburzeń snu oraz odżywiania. Ponadto zajmuje się także psychoterapią zaburzeń i dysfunkcji seksualnych. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.


Tomasz Gorajski ukończył psychologię na Uniwersytecie SWPS. Jest absolwentem studiów podyplomowych z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Aktualnie kończy proces szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Odbył specjalistyczne szkolenia, m. in. z zakresu: interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychotraumatologii, seksuologii sądowej oraz psychoterapii uzależnień. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej PTTPB.


E-mail: tomasz.gorajski@centrumpsychoterapii.eu
Skype: cp_tomasz.gorajski

Patrycja Madej

Centrum Psuchoterapii - Patrycja MadejPatrycja Madej jest psychoterapeutą, od 13 lat specjalizującym się w tematyce uzależnień oraz przemocy w rodzinie i względem kobiet. Zawodowo prowadzi praktykę psychoterapeuty w zakresie indywidualnej psychoterapii tradycyjnej, konsultacji on-line oraz warsztatów i treningów rozwojowych. Ponadto Patrycja Madej pracuję jako starszy specjalista socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu oraz trener kompetencji i umiejętności społecznych.


W swojej pracy Partycja Madej reprezentuje podejście integracyjne ze szczególnym uwzględnieniem w swojej pracy podejścia psychodynamicznego i terapii opartej na uważności i wglądzie. Odwołuje się ona także do szerokiego zakresu metod pracy takich jak racjonalna terapia zachowań (RTZ), interpretacja marzeń sennych, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (RST).


Patrycja Madej specjalizuje się w tematyce związanej z uzależnieniami i współuzależnieniem, przemocą w rodzinie, przemocą wobec kobiet, układaniem relacji interpersonalnych oraz zaburzeniami klinicznymi takimi jak depresja, nerwica, zaburzenia osobowości i odżywiania. Ponadto jej specjalnością jest terapia indywidualna oraz treningi i warsztaty koncentrujące się na szeroko pojętym rozwoju osobistym. Posiada ona doświadczenie w prowadzeniu warsztatów jako samodzielny terapeuta realizując swoje autorskie programy.


Patrycja Madej ukończyła naukę w IPS w Warszawie (psychoterapia) oraz Poradnictwo Rodzinne na Uniwersytecie Opolskim. Ponadto ukończyła ona studia podyplomowe dla trenerów grupowych i studium dla pracowników socjalnych. Odbyła ona także wiele kursów oraz szkoleń w tym z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, RTZ, terapii prowokatywnej, NLP. Obecnie w drodze do Certyfikacji w trakcie akredytowanego kursu psychoterapii (PTP) w zakresie podejścia systemowego oraz ericksonowskiego w Katowickim Instytucie Psychoterapii.


E-mail: patrycja.madej@centrumpsychoterapii.eu
Skype: cp_patrycja.madej

Ilona Roeding

Centrum Psuchoterapii - Ilona RoedingIlona Roeding jest doświadczonym psychoterapeutą i psychologiem specjalizującym się w terapii indywidualnej, treningach rozwojowych oraz zajciach psychoedukacyjnych dla rodziców, dzieci i modzieży. Ponadto współpracuje z jednostkami typu ośrodki pomocy społecznej, szkoły, fundacje, świetlice socjoterapeutyczne gdzie realizuje autorskie programy o charakterze psychoedukacyjnym i ogólnorozwojowym, dostosowane do potrzeb uczestników.


W swojej pracy klinicznej Ilona Roeding wykorzystuje podejście integracyjne do procesów psychoterapii uwzględniając w szczególności metody wywodzące się z kierunków humanistycznych, poznawczo-behawioralnych oraz psychodynamicznych. Odwołuje się także do szerokiego zakresu metod pracy takich jak pogłębiona analiza, psychodynamika, racjonalna terapia zachowań (RTZ), czy też neurolingwistyczne programowanie (NLP).


Ilona Roeding specjalizuje się w pracy indywidualnej z osobami nastawionymi na rozwój osobisty, pokonywanie własnych trudności i ograniczeń oraz borykającymi się z trudnościami natury psychicznej i emocjonalnej. Zajmuje się takimi zaburzeniami klinicznymi jak zaburzenia depresyjne, nerwicowe, fobia społeczna, bezsenność czy też zaburzenia odżywania. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców i wychowawców z zakresu profilaktyki uzależnień, a także rozwojowych zajęć warsztatowych realizownych w świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.


Ilona Roeding ukończyła naukę w Instytucie Psychologii Stosowanej w Warszawie (psychoterapia) oraz na Uniwersytecie SWPS (psychologia rozwoju osobistego). Odbyła także wiele kursów i szkoleń, w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mediacji sądowych oraz doskonalących kompetencje trenerskie. Dbając o własny rozwój osobisty bierze regularnie udział w doskonaleniu swoich kompetencji oraz poddaję swoją pracę superwizji.


E-mail: ilona.roeding@centrumpsychoterapii.eu
Skype: cp_ilona.roeding

Łukasz Rogacz

Centrum Psuchoterapii - Łukasz RogaczŁukasz Rogacz jest doświadczonym coachem i psychologiem specjalizującym się w coachingu indywidualnym, grupowym i team coachingu w obszarach życiowych oraz zawodowych. Pracuje zarówno z klientami indywidualnymi jak i współpracuje z organizacjami i firmami prywatnymi. Swoją praktykę coachingową prowadzi zgodnie z wytycznymi International Coach Federation (ICF).


W swojej pracy coachingowej Łukasz Rogacz wykorzystuje zarówno wiedzę teoretyczną z zakresu coachingu ale także swoje doświadczenie zawodowe zdobyte jako handlowiec, a następnie jako manager. Podczas wieloletniej pracy z zespołami handlowców rozwijał i pogłębiał wiedzę z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego człowieka. W trakcie sesji coachingowych posługuje się różnorodnymi narzędziami pracy m.in. modelem Dilts’a, analizą SWOT, modelem GROW, narzędziami do wyznaczania celi SMART, RTZ, matrycą zarządzania czasem, pracą nad przekonaniami.


Łukasz Rogacz specjalizuje się w pracy indywidualnej z osobami nastawionymi na rozwój osobisty, realizacje wyznaczonych celi oraz przekraczanie własnych barier i ograniczeń. Pomaga m.in w sytuacji podejmowania ważnych decyzji, przy zmianie lub wyborze ścieżki zawodowej, wypaleniu zawodowemu, trudnościach związanych z asertywnością lub efektywnością.


Łukasz Rogacz ukończył studia Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Następnie przez kilkanaście lat zdobywał wiedzę jako handlowiec, a następnie jako manager. Chcąc zgłębiać swoją pasję ukończył studia psychologiczne na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS ze specjalnością psychologia rozwoju osobistego. Studia w SWPS umożliwiły mu zdobycie wszechstronnej wiedzy psychologicznej oraz przygotowały gruntownie do wykonywania zawodu coacha i psychologa. Dbając o własny rozwój osobisty bierze regularnie udział w doskonaleniu swoich kompetencji oraz poddaję swoją pracę superwizji.


E-mail: lukasz.rogacz@centrumpsychoterapii.eu
Skype: cp_lukasz.rogacz