Centrum Psychoterapii i Psychologii

informacje podstawowe

Umów sesję
MASZ PYTANIE ?
Kinga Kocjan
e-mail:kinga.kocjan@atfc.pl
mobile:+48 728 37 52 27
Zobacz również

O nas


kompleksowe wsparcie dla klientów indywidualnych i korporacyjnych

ATF Psychotherapy and Psychology („ATFC P&P”) powstało jako wyspecjalizowany departament ATF Consulting nakierowany na Klientów indywidualnych oraz oferujący im profesjonalne konsultacje psychoterapeutyczne i psychologiczne zarówno w zaciszu gabinetów, jak i za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej poprzez serwis Centrum Psychoterapii i Psychologii. W ramach sekcji biznesowej ATFC P&P oferuje ponadto swoim Klientom korporacyjnym szereg usług wsparcia w zakresie miękkiego HR, optymalizacji środowiska pracy, optymalizacji procesów komunikacyjnych oraz mediacji i arbitraży.

profesjonalny zespół psychoterapeutów, psychologów i seksuologów

Nasz zespół reprezentuje różnorodne specjalizacje oraz odznacza się wysokim przygotowaniem merytorycznym i profesjonalizmem. Nasze działania mają na celu szeroko pojętą pomoc w trudnościach związanych ze zdrowiem psychicznym, komunikacją oraz aktywnością zawodową i biznesową. Świadczymy pomoc Klientom doświadczającym problemów emocjonalnych i kryzysów oraz mającym trudności ze zrozumieniem i rozwiązaniem trapiących ich problemów.

więcej
.

Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom naszych Klientów zbudowaliśmy zespół doświadczonych specjalistów reprezentujących różnorodne specjalizacje oraz odznaczających się wysokim przygotowaniem merytorycznym i profesjonalizmem. Bazowe działania Centrum Psychoterapii i Psychologii mają na celu szeroko pojętą pomoc w trudnościach związanych ze zdrowiem psychicznym, komunikacją oraz aktywnością zawodową i biznesową. Świadczymy pomoc Klientom doświadczającym problemów emocjonalnych i kryzysów oraz mającym trudności ze zrozumieniem i rozwiązaniem trapiących ich problemów, a także wspieramy ich w rozwoju samoświadomości ułatwiając głębsze poznanie siebie, swoich potrzeb, pragnień i zahamowań, jak również mechanizmów oddziałowujących na sferę psychiczną. U nas znajdą Państwo pomoc takich specjalistów jak: psychoterapeuta, psycholog, seksuolog i coach.

Poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi technicznych poszerzających zakres kanałów komunikacji zwiększamy ponadto dostępność pomocy psychoterapeutycznej, psychologicznej i seksuologicznej dla naszych Klientów, zapewniając im stały dostęp do specjalistów za pośrednictwem konsultacji i terapii on-line.Model biznesowy

koncentracja na ochronie zdrowia psychicznego

Naszym głównym obszarem funkcjonowania jest świadczenie pomocy Klientom indywidualnym w zakresie usług psychoterapeutycznych, psychologicznych i pokrewnych. Łączymy zalety tradycyjnego modelu gabinetowego z zaletami konsultacji i terapii on-line. Dążymy do zapewnienia Klientom profesjonalnych usług odzwierciedlających aktualny stan wiedzy naukowej i doświadczeń światowych ekspertów.

więcej
.

Głównym obszarem funkcjonowania Centrum Psychoterapii i Psychologii jest świadczenie pomocy i wsparcia Klientom indywidualnym w zakresie usług psychoterapeutycznych, psychologicznych i pokrewnych. W ramach powyższego obszaru nasz model biznesowy ukierunkowany jest na zapewnienie Klientom profesjonalnych usług odzwierciedlających aktualny stan wiedzy naukowej i doświadczeń światowych ekspertów. Chcąc świadczyć usługi w maksymalnie elastyczny sposób nakierowany na potrzeby i oczekiwania Klientów wynikające ze współczesnego trybu życia łączymy zalety tradycyjnego modelu gabinetowego z zaletami konsultacji i terapii on-line.


silna sekcja korporacyjna dzięki kooperacji działowej z atf cf&a

Dzięki połączeniu w ramach jednej organizacji departamentu o kompetencjach miękkich - ATFC P&P (wsparcie psychoterapeutyczne i psychologiczne oraz doradztwo w zakresie HR) oraz departamentu o kompetencjach twardych - ATFC CF&A (doradztwo strategiczne, biznesowe, finansowe i prawne) jesteśmy w stanie zaoferować Klientom korporacyjnym kompleksowy pakiet usług biznesowych.

więcej
.

Nasz model biznesowy zakłada ponadto połączenie w ramach jednej organizacji sekcji o kompetencjach miękkich – ATFC P&P (wsparcie psychoterapeutyczne i psychologiczne oraz doradztwo w zakresie HR) z sekcją o kompetencjach twardych – ATFC CF&A (doradztwo strategiczne, biznesowe, finansowe i prawne). Dzięki temu stworzyliśmy unikalną ofertę usług korporacyjnych nakierowaną na aspekty HR-owe takie jak systemy motywacyjne i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz efektywne kształtowanie środowiska pracy i kultury organizacyjnej. Ponadto nasza oferta biznesowa obejmuje również opracowywanie kontraktów managerskich, direct search, programy outplacementowe oraz kompleksowe wsparcie w zakresie mediacji i arbitraży.Ukierunkowanie oferty

rozbudowany zakres kanałów komunikacji on-line

Przywiązujemy szczególną wagę do łagodzenia lęku przed pierwszym kontaktem ze specjalistą. Dlatego też z myślą o Klientach posiadających utrudniony dostęp do specjalistów z dziedziny psychoterapii i psychologii wprowadziliśmy do naszej oferty rozbudowany zakres konsultacji i terapii on-line realizowany za pośrednictwem takich narzędzi jak: E-mail, Telefon, Skype Lync, czy TeamViewer.

więcej
.

Bazowy zakres oferty ATFC P&P kierowany jest do Klientów indywidualnych, dla których za pośrednictwem Centrum Psychoterapii i Psychologii świadczymy zarówno tradycyjne usługi stacjonarne, jak i usługi oferowane za pośrednictwem kanałów elektronicznych. Świadcząc wsparcie dla Klientów przywiązujemy szczególną wagę do stopnia jego dostępności oraz do łagodzenia lęku przed pierwszym kontaktem z psychoterapeutą, psychologiem, czy też seksuologiem. Dlatego też z myślą o Klientach posiadających utrudniony dostęp do specjalistów z dziedziny psychoterapii i psychologii wprowadziliśmy do naszej oferty rozbudowany zakres konsultacji i terapii on-line realizowany za pośrednictwem takich narzędzi jak: E-mail, Telefon, Skype czy TeamViewer.


terapia i konsultacje dla klientów krajowych i zagranicznych

Specjalizujemy się w szczególności w świadczeniu pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla osób przebywającym czasowo lub stale poza granicami Polski, które mają trudności w odnalezieniu odpowiedniego wsparcia w obecnych miejscach zamieszkania. Naszą ofertę kierujemy ponadto do wszystkich tych, którzy z różnych względów posiadają utrudniony dostęp do usług terapeutycznych.

więcej
.

Specjalizujemy się w szczególności w świadczeniu usług psychoterapeutycznych, psychologicznych i seksuologicznych dla osób przebywającym czasowo lub stale poza granicami Polski, które mają trudności w odnalezieniu odpowiedniego wsparcia w obecnych miejscach zamieszkania. Specjalizacja ta jest wynikiem chęci wyjścia przez ATFC P&P na przeciw potrzebom Klientów, którzy często z uwagi na barierę mentalną lub językową mają trudności w znalezieniu efektywnej pomocy psychoterapeuty, psychologa lub seksuologa w odmiennym środowisku kulturowym.

Naszą bazową ofertę kierujemy również do Klientów indywidualnych oraz par i rodzin pragnących skorzystać z klasycznych usług psychoterapeutycznych i psychologicznych opartych na osobistym kontakcie z psychoterapeutą lub psychologiem w zaciszu gabinetu.


usługi korporacyjne wspierające procesy restrukturyzacji i optymalizacji

W ramach usług korporacyjnych świadczonych przez ATFC P&P, które są dopełnieniem naszej działalności podstawowej oraz połączeniem doświadczeń i kompetencji interdyscyplinarnego zespołu, stworzyliśmy ofertę skierowaną do podmiotów gospodarczych znajdujących się w trakcie realizacji procesów rozwojowych, restrukturyzacyjnych lub wdrażania zmian organizacyjnych i strukturalnych.

więcej
.

W ramach usług korporacyjnych świadczonych przez ATFC P&P, które są dopełnieniem naszej działalności podstawowej oraz połączeniem doświadczeń i kompetencji interdyscyplinarnego zespołu, w ramach którego nasi specjaliści wspierani są przez zespół ATFC CF&A stworzyliśmy ofertę skierowaną do podmiotów gospodarczych znajdujących się w trakcie realizacji procesów rozwojowych lub wdrażania zmian organizacyjnych i strukturalnych. W ramach powyższej sekcji naszą ofertę kierujemy do podmiotów szukających kompleksowych usług łączących w sobie zarówno wsparcie w aspektach twardych, jak i miękkich.Obszary świadczenia pomocy terapeutycznej

kompleksowa pomoc terapeutyczna i konsultacje specjalistyczne

Nasz serwis jest miejscem gdzie Klient może uzyskać kompleksową pomoc w problemach z różnorodnych obszarów zdrowia psychicznego. Tworząc naszą kadrę i określając obszary pomocy staraliśmy się dołożyć wszelkich starań aby nasi Klienci mogli w jednym miejscu znaleźć pomoc o jak najszerszym zakresie. Kluczowe obszary wsparcia oferowanego przez nas obejmują w szczególności:

więcej
.

Centrum Psychoterapii i Psychologii jest miejscem gdzie Klient może uzyskać kompleksową pomoc w problemach z różnorodnych obszarów funkcjonowania zdrowia psychicznego, w szczególności takich jak: zaburzenia psychiczne, kryzysy emocjonalne, zaburzenia lękowe, uzależnienia, problemy w układaniu relacji interpersonalnych, czy też problemy związane z obszarem funkcjonowania zawodowego.

Tworząc naszą kadrę specjalistów i określając obszary pomocy staraliśmy się dołożyć wszelkich starań aby nasi Klienci mogli w jednym miejscu znaleźć pomoc o jak najszerszym zakresie. Naszym celem było również zmniejszanie barier w dostępie do usług psychoterapeutycznych, psychologicznych i seksuologicznych, dlatego też wszelkie obszary wsparcia wskazane poniżej i oferowane dla Klientów indywidualnych dostępne są również za pośrednictwem kanałów elektronicznych. Kluczowe obszary wsparcia oferowanego przez Centrum Psychoterapii i Psychologii obejmują w szczególności:


 • Zaburzenia natury psychicznej
  • Zaburzenie lękowe: zespół lęku uogólnionego, zespół leku panicznego, fobie…
  • Zaburzenia nastroju: depresja, dystymia, cyklotymia…
  • Zaburzenia osobowości: osobowość chwiejna emocjonalnie typu borderline, osobowość obsesyjno-kompulsywna, osobowość zależna, osobowość bierno-agresywna…
  • Zaburzenia somatyczne: bezsenność, zaburzenia bólowe bez podłoża organicznego, hipochondria, tiki nerwowe, jąkanie…
  • Zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia…
 • Obszary uzupełniające
  • Uzależnienia i analogiczne: uzależnienie alkoholowe, uzależnienie narkotykowe, uzależnienie hazardowe, uzależnienia od komputera, gier i internetu, współuzależnienie, DDA…
  • Kryzysy życiowe: żałoba, utrata zdrowia, utrata majątku…
 • Relacje interpersonalne
  • Problemy komunikacyjne: brak asertywności, nieśmiałość, wstydliwość…
  • Problemy w związkach: problemy komunikacyjne, nadmierna zazdrość, zdrady, kryzysy, separacje, rozwody…
  • Problemy wychowawcze: problemy w nauce, problemy komunikacyjne, brak zaufania, przejawy agresji…
 • Problemy natury seksualnej
  • Zaburzenia seksualne: perwersje seksualne, orientacja seksualna…
  • Dysfunkcje seksualne: nadmierny popęd seksualny, anorgazmia, impotencja, pochwica…
 • Funkcjonowanie zawodowe
  • Funkcjonowanie: relacje interpersonalne, bilansowanie czasu…
  • Problemy zawodowe: wypalenie zawodowe, pracoholizm…
  • Traumy zawodowe: stres presyjny, utrata pracy, mobbing, molestowanie…

Prezentowany powyżej zakres oferowanego wsparcia obrazuje jedynie najbardziej typowe problemy z jakim zgłaszają się do nas Klienci. Jesteśmy świadomi że podane obszary mogą nie uwzględniać indywidualnych przypadków i problemów Klientów. W powyższym przypadku prosimy o złożenie indywidualnego zapytanie w tej sprawie na adres: office@centrumpsychoterapii.eu.Filozofia działania

ukierunkowanie na klienta podejście o holistycznym charakterze

Naszym priorytetem jest Klient, my nie radzimy, nie oceniamy, nie krytykujemy. Holistyczne spojrzenie na człowieka pomaga nam w zrozumieniu jego wewnętrznych konfliktów oraz integracji trzech podstawowych elementów jego funkcjonowania. Wierzymy w potencjał każdego człowieka, a także w możliwość aktywowania siły wewnętrznej potrzebnej do uruchomienia procesu zmian.

więcej
.

Priorytetem Centrum Psychoterapii i Psychologii jest Klient, my nie radzimy, nie oceniamy, nie krytykujemy. Holistyczne spojrzenie na człowieka pomaga nam w zrozumieniu jego wewnętrznych konfliktów oraz integracji trzech podstawowych elementów jego funkcjonowania jakimi są ciało, umysł i emocje. Wierzymy w potencjał każdego człowieka, a także w możliwość aktywowania siły wewnętrznej potrzebnej do uruchomienia procesu zmian oraz osiągnięcia spokoju i harmonii.


koncentracja na profesjonaliźmie i indywidualnym podejściu

Nasi specjaliści cechują się wysoką otwartością i kwalifikacjami, a ich działania ukierunkowane są na Klientów i elastycznie dopasowywane do ich indywidualnych potrzeb. Cechując się szerokim spojrzeniem na problematykę życia psychicznego świadczymy pomoc osobom doświadczającym trudności w różnorodnych obszarach sfery psychicznej oraz korzystamy z szerokiego spektrum podejść terapeutycznych.

więcej
.

Podstawą działania naszych psychoterapeutów, psychologów, seksuologów i coachów jest profesjonalizm i elastyczność. Nasi specjaliści cechują się wysoką otwartością i kwalifikacjami, a ich działania ukierunkowane są na Klientów i elastycznie dopasowywane do ich indywidualnych potrzeb. Cechując się szerokim spojrzeniem na problematykę życia psychicznego świadczymy pomoc osobom doświadczającym trudności w różnorodnych obszarach sfery psychicznej oraz korzystamy z szerokiego spektrum podejść terapeutycznych starając się dobierać metody i technik do możliwości Klienta i specyfiki indywidualnego problemu z jakim się do nas zwraca.


nieustanne dążenie do podnoszenia jakości usług

Centrum Psychoterapii i Psychologii jako podmiot terapeutyczny świadomy wagi swojej odpowiedzialności względem Klienta, który powierza mu swoją prywatność i zwraca się do niego ze swoimi problemami nieustannie dąży do zapewnienia najwyższej jakości usług odzwierciedlającej najnowsze odkrycia naukowe oraz doświadczenia światowych ekspertów.

więcej
.

Centrum Psychoterapii i Psychologii jako podmiot terapeutyczny świadomy wagi swojej odpowiedzialności względem Klienta, który powierza mu swoją prywatność i zwraca się do niego ze swoimi problemami nieustannie dąży do zapewnienia najwyższej jakości usług odzwierciedlającej najnowsze odkrycia naukowe oraz doświadczenia światowych ekspertów. Doskonalenie warsztatu oraz praca nad innowacjami, którą nieustannie prowadzimy stwarza sposobność do powstawania nowych, doskonalszych metod i narzędzi zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami naszych Klientów. Nasze działania podporządkowane są nie tylko zapewnieniu wysokiej skuteczności wsparcia, ale również zapewnieniu maksymalnej satysfakcji ze świadczonych przez naszych psychoterapeutów, psychologów, seksuologów i couchów usług.


poszerzanie wiedzy i świadomości społecznej w zakresie zdrowia psychicznego

Celem Centrum Psychoterapii i Psychologii jest ponadto promowanie wiedzy i zwiększanie świadomości społecznej w obszarze komunikacji interpersonalnej i zdrowia psychicznego. Staramy się poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi technicznych zwiększać dostępność pomocy pierwszego kontaktu, która ułatwia rozpoznanie problemu i przyśpiesza kontakt ze specjalistą.

więcej
.

Celem Centrum Psychoterapii i Psychologii jest ponadto promowanie wiedzy i zwiększanie świadomości społecznej w obszarze komunikacji interpersonalnej i zdrowia psychicznego. Staramy się poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi technicznych zwiększać dostępność pomocy pierwszego kontaktu, która ułatwia rozpoznanie problemu i przyśpiesza kontakt ze specjalistą.Kinga Kocjan

Centrum Psuchoterapii - Kinga KocjanKinga Kocjan jest doświadczonym psychoterapeutą o specjalizacji terapia indywidualna oraz usługi korporacyjne (od 2008 świadczy ona również usługi drogą elektroniczną). We wspópracy z Pracownią Dobrej Praktyki prowadzi warsztaty grupowe i zajęcia rozwojowe. Jest także czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego.


Zawodowo Kinga Kocjan kieruję departamentem ATFC Psychotherapy and Psychology, a także prowadzi praktykę psychoterapeuty w zakresie psychoterapii tradycyjnej, konsultacji on-line oraz zajęć warsztatowych. W swojej pracy klinicznej reprezentuje podejście psychoanalityczne. Wiele lat pracowała bazując na integralnym modelu pracy z pacjentem opierającym się na połączeniu terapii humanistyczno-egzystencjalnej, poznawczo- behawioralnej, psychodynamicznej i Gestalt. Ukończyła także wiele kursów pozwalających zgłębić jej różne metody i narzędzia pracy z drugim człowiekiem takie jak RTZ, NLP, analiza transakcyjna czy też praca z ciałem według teorii Lowena.


Kinga Kocjan specjalizuje się w tematyce związanej z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, osobowości oraz z rozwiązywaniem problemów komunikacyjnych i łagodzeniem konfliktów kulturowych oraz społecznych. Ponadto jej specjalnością jest terapia indywidualna i treningi związane z wieloaspektowym i zbalansowanym układaniem relacji interpersonalnym, małżeńskich i zawodowych oraz z wypaleniem zawodowym i przeciążeniem stresem.


Kinga Kocjan ukończyła naukę w IPS w Warszawie (psychoterapia), międzynarodowe studia w ISE w Moskwie (psychologia praktyczna) oraz na Uniwersytecie SWPS (psychologia kliniczna). Ponadto ukończyła studia pedagogiczne w WSFP „Ignatianum” w Krakowie. Obecnie Kinga Kocjan jest w trakcie akredytowanego szkolenia w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej w DSPP we Wrocławiu. Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanego superwizora psychoterapii psychoanalitycznej.


E-mail: kinga.kocjan@atfc.pl
Skype: cp_kinga.kocjan

Tomasz Gorajski

Centrum Psuchoterapii - Tomasz Gorajski Tomasz Gorajski jest psychologiem, seksuologiem i psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji specjalizującym się w terapii indywidualnej młodzieży oraz osób dorosłych. Zawodowo prowadzi praktykę kliniczną w zakresie indywidualnej psychoterapii tradycyjnej, konsultacji on-line oraz warsztatów i treningów rozwojowych. Ponadto Tomasz Gorajski na co dzień pracuje jako psychoterapeuta i seksuolog w oddziale terapeutycznym dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnych intelektualnie.


W swojej pracy Tomasz Gorajski reprezentuje podejście poznawczo-behawioralne. Odwołuje się on do szerokiego zakresu metod pracy m. in. takich jak dialektyczna terapia behawioralna, terapia zorientowana na schematy, terapia PTSD metodą przedłużonej ekspozycji, terapia oparta na akceptacji i zaangażowaniu czy terapia poznawcza oparta na uważności.


Tomasz Gorajski specjalizuje się m. in. w tematyce dotyczącej zaburzeń lękowych (napady paniki, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, lęk społeczny, PTSD), zaburzeniami nastroju (zaburzenia depresyjne, choroba afektywna dwubiegunowa), zaburzeń osobowości, zaburzeń snu oraz odżywiania. Ponadto zajmuje się także psychoterapią zaburzeń i dysfunkcji seksualnych. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.


Tomasz Gorajski ukończył psychologię na Uniwersytecie SWPS. Jest absolwentem studiów podyplomowych z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Aktualnie kończy proces szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Odbył specjalistyczne szkolenia, m. in. z zakresu: interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychotraumatologii, seksuologii sądowej oraz psychoterapii uzależnień. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej PTTPB.


E-mail: tomasz.gorajski@centrumpsychoterapii.eu
Skype: cp_tomasz.gorajski

Patrycja Madej

Centrum Psuchoterapii - Patrycja MadejPatrycja Madej jest psychoterapeutą, od 13 lat specjalizującym się w tematyce uzależnień oraz przemocy w rodzinie i względem kobiet. Zawodowo prowadzi praktykę psychoterapeuty w zakresie indywidualnej psychoterapii tradycyjnej, konsultacji on-line oraz warsztatów i treningów rozwojowych. Ponadto Patrycja Madej pracuję jako starszy specjalista socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu oraz trener kompetencji i umiejętności społecznych.


W swojej pracy Partycja Madej reprezentuje podejście integracyjne ze szczególnym uwzględnieniem w swojej pracy podejścia psychodynamicznego i terapii opartej na uważności i wglądzie. Odwołuje się ona także do szerokiego zakresu metod pracy takich jak racjonalna terapia zachowań (RTZ), interpretacja marzeń sennych, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (RST).


Patrycja Madej specjalizuje się w tematyce związanej z uzależnieniami i współuzależnieniem, przemocą w rodzinie, przemocą wobec kobiet, układaniem relacji interpersonalnych oraz zaburzeniami klinicznymi takimi jak depresja, nerwica, zaburzenia osobowości i odżywiania. Ponadto jej specjalnością jest terapia indywidualna oraz treningi i warsztaty koncentrujące się na szeroko pojętym rozwoju osobistym. Posiada ona doświadczenie w prowadzeniu warsztatów jako samodzielny terapeuta realizując swoje autorskie programy.


Patrycja Madej ukończyła naukę w IPS w Warszawie (psychoterapia) oraz Poradnictwo Rodzinne na Uniwersytecie Opolskim. Ponadto ukończyła ona studia podyplomowe dla trenerów grupowych i studium dla pracowników socjalnych. Odbyła ona także wiele kursów oraz szkoleń w tym z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, RTZ, terapii prowokatywnej, NLP. Obecnie w drodze do Certyfikacji w trakcie akredytowanego kursu psychoterapii (PTP) w zakresie podejścia systemowego oraz ericksonowskiego w Katowickim Instytucie Psychoterapii.


E-mail: patrycja.madej@centrumpsychoterapii.eu
Skype: cp_patrycja.madej

Ilona Roeding

Centrum Psuchoterapii - Ilona RoedingIlona Roeding jest doświadczonym psychoterapeutą i psychologiem specjalizującym się w terapii indywidualnej, treningach rozwojowych oraz zajciach psychoedukacyjnych dla rodziców, dzieci i modzieży. Ponadto współpracuje z jednostkami typu ośrodki pomocy społecznej, szkoły, fundacje, świetlice socjoterapeutyczne gdzie realizuje autorskie programy o charakterze psychoedukacyjnym i ogólnorozwojowym, dostosowane do potrzeb uczestników.


W swojej pracy klinicznej Ilona Roeding wykorzystuje podejście integracyjne do procesów psychoterapii uwzględniając w szczególności metody wywodzące się z kierunków humanistycznych, poznawczo-behawioralnych oraz psychodynamicznych. Odwołuje się także do szerokiego zakresu metod pracy takich jak pogłębiona analiza, psychodynamika, racjonalna terapia zachowań (RTZ), czy też neurolingwistyczne programowanie (NLP).


Ilona Roeding specjalizuje się w pracy indywidualnej z osobami nastawionymi na rozwój osobisty, pokonywanie własnych trudności i ograniczeń oraz borykającymi się z trudnościami natury psychicznej i emocjonalnej. Zajmuje się takimi zaburzeniami klinicznymi jak zaburzenia depresyjne, nerwicowe, fobia społeczna, bezsenność czy też zaburzenia odżywania. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców i wychowawców z zakresu profilaktyki uzależnień, a także rozwojowych zajęć warsztatowych realizownych w świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.


Ilona Roeding ukończyła naukę w Instytucie Psychologii Stosowanej w Warszawie (psychoterapia) oraz na Uniwersytecie SWPS (psychologia rozwoju osobistego). Odbyła także wiele kursów i szkoleń, w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mediacji sądowych oraz doskonalących kompetencje trenerskie. Dbając o własny rozwój osobisty bierze regularnie udział w doskonaleniu swoich kompetencji oraz poddaję swoją pracę superwizji.


E-mail: ilona.roeding@centrumpsychoterapii.eu
Skype: cp_ilona.roeding

Łukasz Rogacz

Centrum Psuchoterapii - Łukasz RogaczŁukasz Rogacz jest doświadczonym coachem i psychologiem specjalizującym się w coachingu indywidualnym, grupowym i team coachingu w obszarach życiowych oraz zawodowych. Pracuje zarówno z klientami indywidualnymi jak i współpracuje z organizacjami i firmami prywatnymi. Swoją praktykę coachingową prowadzi zgodnie z wytycznymi International Coach Federation (ICF).


W swojej pracy coachingowej Łukasz Rogacz wykorzystuje zarówno wiedzę teoretyczną z zakresu coachingu ale także swoje doświadczenie zawodowe zdobyte jako handlowiec, a następnie jako manager. Podczas wieloletniej pracy z zespołami handlowców rozwijał i pogłębiał wiedzę z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego człowieka. W trakcie sesji coachingowych posługuje się różnorodnymi narzędziami pracy m.in. modelem Dilts’a, analizą SWOT, modelem GROW, narzędziami do wyznaczania celi SMART, RTZ, matrycą zarządzania czasem, pracą nad przekonaniami.


Łukasz Rogacz specjalizuje się w pracy indywidualnej z osobami nastawionymi na rozwój osobisty, realizacje wyznaczonych celi oraz przekraczanie własnych barier i ograniczeń. Pomaga m.in w sytuacji podejmowania ważnych decyzji, przy zmianie lub wyborze ścieżki zawodowej, wypaleniu zawodowemu, trudnościach związanych z asertywnością lub efektywnością.


Łukasz Rogacz ukończył studia Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Następnie przez kilkanaście lat zdobywał wiedzę jako handlowiec, a następnie jako manager. Chcąc zgłębiać swoją pasję ukończył studia psychologiczne na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS ze specjalnością psychologia rozwoju osobistego. Studia w SWPS umożliwiły mu zdobycie wszechstronnej wiedzy psychologicznej oraz przygotowały gruntownie do wykonywania zawodu coacha i psychologa. Dbając o własny rozwój osobisty bierze regularnie udział w doskonaleniu swoich kompetencji oraz poddaję swoją pracę superwizji.


E-mail: lukasz.rogacz@centrumpsychoterapii.eu
Skype: cp_lukasz.rogacz