Centrum Psychoterapii i Psychologii

jak działamy

Umów sesję
MASZ PYTANIE ?
Kinga Kocjan
e-mail:kinga.kocjan@atfc.pl
mobile:+48 728 37 52 27
Zobacz również

Nasze podejście


podejście integracyjne gwarantujące szeroki wachlarz technik i metod pracy

W naszej pracy z Klientami indywidualnymi reprezentujemy podejście integracyjne, które nie ogranicza się do wyizolowanych metod oraz nurtów psychoterapeutycznych i psychologicznych, ale łączy w sobie szerokie spektrum strategii i technik psychoterapeutycznych udokumentowanych naukowo i uznanych powszechnie za efektywne, które mają zastosowanie w indywidualnym przypadku danego Klienta. W prowadzonych przez naszych psychoterapeutów i psychologów działaniach przeważający jest nurt humanistyczny opierający się na założeniu, iż człowiek stanowi niepowtarzalną jednostką, która samoistnie dąży do rozwoju będącego podstawą jego natury.

pełne wsparcie i towarzyszenie klientowi w procesie terapeutycznym

Z tego też względu w ramach Centrum Psychoterapii i Psychologii nie przejmujemy procesu rozwiązywania problemu od naszych Klientów, ale towarzyszymy im w procesie terapeutycznym i dajemy wsparcie na każdym kroku ich drogi do stanu równowagi. Pamiętając przy tym o głównej zasadzie mówiącej, że terapeuta nie może rozwiązywać za Klientów problemów nawet gdy jest przekonany, że wie jak należy postąpić i co jest dobrą, a co złe dla Klienta.

więcej
.

Z tego też względu w ramach Centrum Psychoterapii i Psychologii nie przejmujemy procesu rozwiązywania problemu od naszych Klientów, ale towarzyszymy im w procesie terapeutycznym i dajemy wsparcie na każdym kroku ich drogi do stanu równowagi. Pamiętając przy tym o głównej zasadzie mówiącej, że terapeuta nie może rozwiązywać za Klientów problemów nawet gdy jest przekonany, że wie jak należy postąpić i co jest dobrą, a co złe dla Klienta. Nasi psychoterapeuci i psycholodzy mają zawsze na uwadze, że druga osoba aby w pełni skorzystać z efektów terapii musi samodzielnie dojść do rozwiązania problemu, zaakceptować je oraz wprowadzić w życie. Jako nasze główne zadanie w tym procesie uznajemy udzielenie pełnego wsparcia merytorycznego i psychicznego. Uznając przy tym, że głównym czynnikiem leczącym w terapii jest autentyczny, żywy kontakt oparty na uwadze, akceptacji i empatii ze strony terapeuty.Aspekt metodologiczny

indywidualne dostosowanie technik i metod pracy do klienta

Istnieje prawie 400 szkół i nurtów terapeutycznych, jednak żadna z nich samodzielnie w pełni nie tłumaczy i nie rozwiązuje wszystkich problemów Klientów. Wyniki badań wskazują natomiast na konieczność dostosowywania metod i technik do indywidualnych przypadków z jakimi zgłaszają się Klienci. Dlatego też w ramach Centrum Psychoterapii i Psychologii za szczególnie wartościowe uznajemy podejście integracyjne.

więcej
.

Współczesne statystyki wskazują, że istnieje prawie 400 szkół i nurtów terapeutycznych, jednak żadna z nich samodzielnie w pełni nie tłumaczy i nie rozwiązuje wszystkich problemów Klientów. Nie można również na bazie przeprowadzonych badań stwierdzić dominacji jednego uniwersalnego nurtu. Wyniki badań wskazują natomiast na konieczność dostosowywania metod i technik do indywidualnych przypadków z jakimi zgłaszają się Klienci. Dlatego też w ramach Centrum Psychoterapii i Psychologii za szczególnie wartościowe uznajemy podejście integracyjne gdyż pozwala ono na optymalny dobór metod i technik do konkretnego problemu Klienta, jego osobowości i fazy pracy w której się znajduje.


koncentracja na 4 głównych nurtach terapeutycznych

Nasi specjaliści stosują sprawdzone metody i techniki, których wyboru dokonują w kontekście indywidualnych cech psychicznych i osobowościowych Klienta oraz charakteru problemu z jakim się do nas zwraca. W swojej pracy nasi psychoterapeuci i psycholodzy korzystają z czterech głównych nurtów: poznawczo-behawioralnego, egzystencjonalno-humanistycznego, psychodynamicznego i Gestalt.

więcej
.

Specjaliści Centrum Psychoterapii i Psychologii stosują sprawdzone metody i techniki charakterystyczne dla głównych szkół psychoterapeutycznych, których skuteczność poparta została badaniami naukowymi lub doświadczeniami ekspertów. Wyboru dokonujemy w kontekście indywidualnych cech psychicznych i osobowościowych Klienta oraz charakteru problemu z jakim się do nas zwraca. W swojej pracy nasi psychoterapeuci i psycholodzy korzystają z czterech głównych nurtów: poznawczo-behawioralnego, egzystencjonalno-humanistycznego, psychodynamicznego i Gestalt. Odwołujemy się także do terapii prowokatywnej, analizy transakcyjnej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, pracy nad schematami oraz NLP.


integracja 3 podstawowych elementów człowieka: ciała, umysłu i emocji

Skupiamy się na integracji trzech podstawowych elementów, z których składa się człowiek: ciała, umysłu i emocji. W naszej pracy zwracamy uwagę nie tylko na przekazywane werbalnie emocje, czy procesy logiczne zachodzących w umyśle człowieka, ale również na psychosomatyczne reakcje ciała, co pozwala na poszerzenia zasobu informacji jakie następnie mogą posłużyć do optymalizacji terapii.

więcej
.

Nasi psychoterapeuci i psycholodzy skupiają się na integracji trzech podstawowych elementów, z których składa się człowiek: ciała, umysłu i emocji. W naszej pracy zwracamy uwagę nie tylko na przekazywane werbalnie emocje, czy procesy logiczne zachodzących w umyśle człowieka, ale również na psychosomatyczne reakcje ciała, gdyż ciało pozostając w ciągłym kontakcie z umysłem staje się medium przenoszącym elementy sfery psychicznej jak stres czy strach, które są zauważalne poprzez szereg reakcji chemicznych i fizycznych jak podwyższone tętno, czy też napięcie mięśniowe. Profesjonalny psychoterapeuta lub psycholog patrząc na drugą osobę widzi więc nie tylko ciało ale także odczytuje wskazówki płynące z gromadzonych w nim napięć, co pozwala na poszerzenia zasobu informacji jakie następnie mogą posłużyć do optymalizacji prowadzonej terapii oraz metod i technik pracy z Klientem.


zastosowanie szeregu metod i technik do pracy z dziećmi i prac warsztatowych

W pracy z dziećmi nasi specjaliści korzystają z technik Moreno, metod Klanzy, terapii dźwiękiem, kolorem, treningu twórczości, treningu zastępowania agresji, bajkoterapii. W pracy warsztatowej i treningowej wykorzystujemy elementy dramy, psychodramy, technikę dwóch krzeseł, pracy z ciałem Lowena, odgrywanie scen, burzę mózgów, pracę z kamerą, z fotografią, metodę 6 kapeluszy myślowych de Bono.

więcej
.

W pracy z dziećmi nasi psychoterapeuci i psycholodzy korzystają z technik Moreno, metod Klanzy, terapii dźwiękiem, kolorem, treningu twórczości, treningu zastępowania agresji, bajkoterapii. W pracy warsztatowej i treningowej wykorzystujemy elementy dramy, psychodramy, technikę dwóch krzeseł, pracy z ciałem Lowena, odgrywanie scen, burzę mózgów, pracę z kamerą, z fotografią, metodę 6 kapeluszy myślowych de Bono.Aspekt operacyjny

jasne i rzeczowe określanie zasad współpracy podczas pierwszego settingu

Podstawowym wyznacznikiem tego jak będzie wyglądał sposób pracy terapeuty oraz same sesje jest setting / "kontrakt" odbywający się podczas pierwszej konsultacji i określający warunki współpracy pomiędzy terapeutą, a Klientem. Setting jest to moment, w którym ustalane są oczekiwania Klienta i cele, które mają być realizowany podczas terapii, a także aspekty techniczne i operacyjne sesji.

więcej
.

Pracujemy na bazie podejścia integracyjnego skupiającego wiele nurtów, dlatego też podstawowym wyznacznikiem tego jak będzie wyglądał sposób pracy terapeuty oraz same sesje jest setting / "kontrakt" odbywający się podczas pierwszej konsultacji i określający warunki współpracy pomiędzy terapeutą, a Klientem. Setting jest to moment, w którym ustalane są oczekiwania Klienta i cele, które mają być realizowany podczas terapii lub konsultacji. W ramach powyższego procesu psychoterapeuta lub psycholog opisuje również Klientowi charakter i cechy usługi terapeutycznej (w trakcie pracy może się oczywiście zdarzyć, że pojawią się dodatkowe oczekiwania i cele wówczas setting / "kontrakt" jest o nie uzupełniany).

Setting / "kontrakt" zawiera też szereg informacji technicznych, jak informacje o czasie trwania sesji (w naszym przypadku standardowo jest to 1 godzina zegarowa dla sesji indywidualnych i 1,5 godziny dla sesji małżeńskich), częstotliwości spotkań (która zależy od metod i technik wykorzystywanych w pracy, a także samego problemu z jakim Klient się zgłasza). Ustalone zostają także warunki finansowe uczestniczenia w sesji oraz inne elementy techniczne związane ze świadczeniem usługi.


ogólne wytyczne operacyjne procedury korzystania z usług on-line
 • Aby skorzystać z usług terapeutycznych i konsultacji oferowanych przez ATFC P&P za pośrednictwem kanałów elektronicznych należy w szczególności:
  • zapoznać się z zamieszczonym w serwisie zakresem i charakterem oferowanych usług oraz dokonać wyboru adekwatnej usługi lub poprosić o pomoc / kontakt naszych specjalistów;
  • zapoznać się z profilami specjalistów dostępnych dla wybranej usługi oraz bazowymi terminami ich dostępności widniejącymi w serwisie lub pełnymi terminami dostępnymi bezpośrednio u każdego specjalisty;
  • zapoznać się z zasadami świadczenia usług zawartymi w stosownych regulaminach;
  • wybrać preferowanego specjalistę i dogodny termin oraz dokonać rezerwacji za pośrednictwem dedykowanego formularza lub poprzez bezpośredni kontakt ze specjalistą lub sekretariatem;
  • po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji należy dokonać płatności jednorazowej na bazie wybranej metody lub w formie pakietu abonamentowego;


ogólne wytyczne operacyjne procedury korzystania z usług stacjonarnych

W wypadku chęci skorzystania z konsultacji lub terapii stacjonarnej należy uprzednio dokonać rezerwacji za pośrednictwem sekretariatu ATFC P&P, w ramach której ustalone zostaną szczegóły sesji. W przypadku konsultacji stacjonarnych płatność dokonywana jest po każdej sesji jednorazowo lub w formie pakietów abonamentowych.

więcej
.

W wypadku chęci skorzystania z konsultacji lub terapii stacjonarnej należy uprzednio dokonać rezerwacji za pośrednictwem sekretariatu ATFC P&P, w ramach której ustalone zostaną szczegóły sesji. W przypadku konsultacji stacjonarnych płatność dokonywana jest po każdej sesji jednorazowo lub w formie pakietów abonamentowych.

Zastrzeżenie: ATFC P&P nie realizuje sesji z osobami będącymi pod wpływem środków psychoaktywnych lub alkoholu, a także z osobami niepełnoletnimi, które nie posiadają zgody opiekuna prawnego na podjęcie pracy terapeutycznej.Aspekt techniczny

ogólne wytyczne techniczne procedury korzystania z usług on-line

W celu skorzystania z usług oferowanych za pośrednictwem kanałów elektronicznych niezbędne jest odpowiednie przygotowanie sprzętowe, które umożliwia efektywną komunikację z terapeutą i pozwala uniknąć problemów natury technicznej.

 • Dla efektywnego skorzystania z usług on-line zalecane jest:
  • komputer wraz ze standardowym systemem operacyjnym oraz sprawny mikrofon i słuchawki;
  • stabilne łącze internetowe o przepustowości powyżej 1 Mb/s (łącza komórkowe i analogiczne mogą skutkować niezadawalającą jakością komunikacji z uwagi na niestabilność połączenia);
  • niezbędne oprogramowanie umożliwiających kontakt na bazie wybranego kanału (E-mail; Skype, Lync, TeamViewer);
  • sprawny aparat telefoniczny będący w zasięgu sieci w przypadku korzystania z opcji świadczenia usługi z pośrednictwem telefonu;Standardy działania

w pełni respektujemy przekonania i wartości wyznawane przez klienta

Wyznacznikiem postawy naszych psychoterapeutów, psychologów i seksuologów jest profesjonalne i odpowiedzialne podejście do Klienta, którzy powierza im często najbardziej newralgiczne informacje i bolesne doświadczenia. W swojej pracy kierujemy się szacunkiem do drugiej osoby i uznaniem, że jest ona osobą wartościową i zdolną do podejmowania własnych decyzji.

więcej
.

Wyznacznikiem postawy naszych psychoterapeutów, psychologów i seksuologów jest profesjonalne i odpowiedzialne podejście do Klienta, którzy powierza im często najbardziej newralgiczne informacje i bolesne doświadczenia. W swojej pracy kierujemy się szacunkiem do drugiej osoby i uznaniem, że jest ona osobą wartościową i zdolną do podejmowania własnych decyzji. Z tego względu w ramach Centrum Psychoterapii i Psychologii nigdy nie narzucamy własnej ideologii czy systemu wartości oraz podchodzimy z szacunkiem do różnic indywidualnych i kulturowych.


transparentnie prezentujemy zasady współpracy i prowadzenia sesji terapeutycznych

W swojej pracy kierujemy się kodeksem etycznym oraz odpowiedzialnością zawodową nie dopuszczając do sytuacji mogących skutkować pokrzywdzeniem Klienta w jakimkolwiek obszarze. Zdając sobie sprawę, iż podczas settingu / "kontraktu" kreujemy z Klientem stosunek zaufania, dlatego też szczególną wagę przywiązujemy do przestrzegania wszelkich zasad uzgodnionych z Klientem.

więcej
.

Wiemy jak ważna w budowaniu relacji jest postawa samego terapeuty, toteż kierujemy się autentycznością i neutralnością. Każdy psychoterapeuta, psycholog i seksuolog indywidualnie decyduje ile informacji chce o sobie udzielić, ale przedstawia je zawsze w sposób zgodny z prawdą. W swojej pracy kierujemy się kodeksem etycznym oraz odpowiedzialnością zawodową nie dopuszczając do sytuacji mogących skutkować pokrzywdzeniem Klienta w jakimkolwiek obszarze. Zdając sobie sprawę, iż podczas settingu / "kontraktu" kreujemy z Klientem stosunek zaufania, dlatego też szczególną wagę przywiązujemy w ramach Centrum Psychoterapii i Psychologii do przestrzegania wszelkich zasad uzgodnionych z Klientem podczas settingu / "kontraktu" oraz transparentności podejmowanych działań.


cechujemy się otwartością, cierpliwością i empatią w pracy z klientem

Kierujemy się w swojej pracy cierpliwością, która polega na podążaniu za Klientem i jego możliwościami, tak aby on sam mógł czerpać satysfakcję i pełnię korzyści z odkrywania. Kluczową cechą którą posługują się nasi specjaliści w trakcie pracy z Klientami jest empatia oparta na uważnym słuchaniu i zdolności do współodczuwania poprzez autentyczne wniknięcie w świat jego przeżyć i odczuć.

więcej
.

Kluczową cechą którą posługują się nasi psychoterapeuci, psycholodzy i seksuolodzy w trakcie pracy z Klientami jest empatia oparta na uważnym słuchaniu i zdolności do współodczuwania poprzez autentyczne wniknięcie w świat jego przeżyć i odczuć. Dzięki wsłuchiwaniu się w drugiego człowieka możliwe jest uniknięcie schematyzacji i biernej postawy pozostawiającej tylko złudzenie zrozumienia.

Kluczową cechą którą posługują się nasi psychoterapeuci, psycholodzy i seksuolodzy w trakcie pracy z Klientami jest empatia oparta na uważnym słuchaniu i zdolności do współodczuwania poprzez autentyczne wniknięcie w świat jego przeżyć i odczuć. Dzięki wsłuchiwaniu się w drugiego człowieka możliwe jest uniknięcie schematyzacji i biernej postawy pozostawiającej tylko złudzenie zrozumienia.Kinga Kocjan

Centrum Psuchoterapii - Kinga KocjanKinga Kocjan jest doświadczonym psychoterapeutą o specjalizacji terapia indywidualna oraz usługi korporacyjne (od 2008 świadczy ona również usługi drogą elektroniczną). We wspópracy z Pracownią Dobrej Praktyki prowadzi warsztaty grupowe i zajęcia rozwojowe. Jest także czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego.


Zawodowo Kinga Kocjan kieruję departamentem ATFC Psychotherapy and Psychology, a także prowadzi praktykę psychoterapeuty w zakresie psychoterapii tradycyjnej, konsultacji on-line oraz zajęć warsztatowych. W swojej pracy klinicznej reprezentuje podejście psychoanalityczne. Wiele lat pracowała bazując na integralnym modelu pracy z pacjentem opierającym się na połączeniu terapii humanistyczno-egzystencjalnej, poznawczo- behawioralnej, psychodynamicznej i Gestalt. Ukończyła także wiele kursów pozwalających zgłębić jej różne metody i narzędzia pracy z drugim człowiekiem takie jak RTZ, NLP, analiza transakcyjna czy też praca z ciałem według teorii Lowena.


Kinga Kocjan specjalizuje się w tematyce związanej z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, osobowości oraz z rozwiązywaniem problemów komunikacyjnych i łagodzeniem konfliktów kulturowych oraz społecznych. Ponadto jej specjalnością jest terapia indywidualna i treningi związane z wieloaspektowym i zbalansowanym układaniem relacji interpersonalnym, małżeńskich i zawodowych oraz z wypaleniem zawodowym i przeciążeniem stresem.


Kinga Kocjan ukończyła naukę w IPS w Warszawie (psychoterapia), międzynarodowe studia w ISE w Moskwie (psychologia praktyczna) oraz na Uniwersytecie SWPS (psychologia kliniczna). Ponadto ukończyła studia pedagogiczne w WSFP „Ignatianum” w Krakowie. Obecnie Kinga Kocjan jest w trakcie akredytowanego szkolenia w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej w DSPP we Wrocławiu. Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanego superwizora psychoterapii psychoanalitycznej.


E-mail: kinga.kocjan@atfc.pl
Skype: cp_kinga.kocjan

Tomasz Gorajski

Centrum Psuchoterapii - Tomasz Gorajski Tomasz Gorajski jest psychologiem, seksuologiem i psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji specjalizującym się w terapii indywidualnej młodzieży oraz osób dorosłych. Zawodowo prowadzi praktykę kliniczną w zakresie indywidualnej psychoterapii tradycyjnej, konsultacji on-line oraz warsztatów i treningów rozwojowych. Ponadto Tomasz Gorajski na co dzień pracuje jako psychoterapeuta i seksuolog w oddziale terapeutycznym dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnych intelektualnie.


W swojej pracy Tomasz Gorajski reprezentuje podejście poznawczo-behawioralne. Odwołuje się on do szerokiego zakresu metod pracy m. in. takich jak dialektyczna terapia behawioralna, terapia zorientowana na schematy, terapia PTSD metodą przedłużonej ekspozycji, terapia oparta na akceptacji i zaangażowaniu czy terapia poznawcza oparta na uważności.


Tomasz Gorajski specjalizuje się m. in. w tematyce dotyczącej zaburzeń lękowych (napady paniki, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, lęk społeczny, PTSD), zaburzeniami nastroju (zaburzenia depresyjne, choroba afektywna dwubiegunowa), zaburzeń osobowości, zaburzeń snu oraz odżywiania. Ponadto zajmuje się także psychoterapią zaburzeń i dysfunkcji seksualnych. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.


Tomasz Gorajski ukończył psychologię na Uniwersytecie SWPS. Jest absolwentem studiów podyplomowych z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Aktualnie kończy proces szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Odbył specjalistyczne szkolenia, m. in. z zakresu: interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychotraumatologii, seksuologii sądowej oraz psychoterapii uzależnień. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej PTTPB.


E-mail: tomasz.gorajski@centrumpsychoterapii.eu
Skype: cp_tomasz.gorajski

Patrycja Madej

Centrum Psuchoterapii - Patrycja MadejPatrycja Madej jest psychoterapeutą, od 13 lat specjalizującym się w tematyce uzależnień oraz przemocy w rodzinie i względem kobiet. Zawodowo prowadzi praktykę psychoterapeuty w zakresie indywidualnej psychoterapii tradycyjnej, konsultacji on-line oraz warsztatów i treningów rozwojowych. Ponadto Patrycja Madej pracuję jako starszy specjalista socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu oraz trener kompetencji i umiejętności społecznych.


W swojej pracy Partycja Madej reprezentuje podejście integracyjne ze szczególnym uwzględnieniem w swojej pracy podejścia psychodynamicznego i terapii opartej na uważności i wglądzie. Odwołuje się ona także do szerokiego zakresu metod pracy takich jak racjonalna terapia zachowań (RTZ), interpretacja marzeń sennych, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (RST).


Patrycja Madej specjalizuje się w tematyce związanej z uzależnieniami i współuzależnieniem, przemocą w rodzinie, przemocą wobec kobiet, układaniem relacji interpersonalnych oraz zaburzeniami klinicznymi takimi jak depresja, nerwica, zaburzenia osobowości i odżywiania. Ponadto jej specjalnością jest terapia indywidualna oraz treningi i warsztaty koncentrujące się na szeroko pojętym rozwoju osobistym. Posiada ona doświadczenie w prowadzeniu warsztatów jako samodzielny terapeuta realizując swoje autorskie programy.


Patrycja Madej ukończyła naukę w IPS w Warszawie (psychoterapia) oraz Poradnictwo Rodzinne na Uniwersytecie Opolskim. Ponadto ukończyła ona studia podyplomowe dla trenerów grupowych i studium dla pracowników socjalnych. Odbyła ona także wiele kursów oraz szkoleń w tym z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, RTZ, terapii prowokatywnej, NLP. Obecnie w drodze do Certyfikacji w trakcie akredytowanego kursu psychoterapii (PTP) w zakresie podejścia systemowego oraz ericksonowskiego w Katowickim Instytucie Psychoterapii.


E-mail: patrycja.madej@centrumpsychoterapii.eu
Skype: cp_patrycja.madej

Ilona Roeding

Centrum Psuchoterapii - Ilona RoedingIlona Roeding jest doświadczonym psychoterapeutą i psychologiem specjalizującym się w terapii indywidualnej, treningach rozwojowych oraz zajciach psychoedukacyjnych dla rodziców, dzieci i modzieży. Ponadto współpracuje z jednostkami typu ośrodki pomocy społecznej, szkoły, fundacje, świetlice socjoterapeutyczne gdzie realizuje autorskie programy o charakterze psychoedukacyjnym i ogólnorozwojowym, dostosowane do potrzeb uczestników.


W swojej pracy klinicznej Ilona Roeding wykorzystuje podejście integracyjne do procesów psychoterapii uwzględniając w szczególności metody wywodzące się z kierunków humanistycznych, poznawczo-behawioralnych oraz psychodynamicznych. Odwołuje się także do szerokiego zakresu metod pracy takich jak pogłębiona analiza, psychodynamika, racjonalna terapia zachowań (RTZ), czy też neurolingwistyczne programowanie (NLP).


Ilona Roeding specjalizuje się w pracy indywidualnej z osobami nastawionymi na rozwój osobisty, pokonywanie własnych trudności i ograniczeń oraz borykającymi się z trudnościami natury psychicznej i emocjonalnej. Zajmuje się takimi zaburzeniami klinicznymi jak zaburzenia depresyjne, nerwicowe, fobia społeczna, bezsenność czy też zaburzenia odżywania. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców i wychowawców z zakresu profilaktyki uzależnień, a także rozwojowych zajęć warsztatowych realizownych w świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.


Ilona Roeding ukończyła naukę w Instytucie Psychologii Stosowanej w Warszawie (psychoterapia) oraz na Uniwersytecie SWPS (psychologia rozwoju osobistego). Odbyła także wiele kursów i szkoleń, w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mediacji sądowych oraz doskonalących kompetencje trenerskie. Dbając o własny rozwój osobisty bierze regularnie udział w doskonaleniu swoich kompetencji oraz poddaję swoją pracę superwizji.


E-mail: ilona.roeding@centrumpsychoterapii.eu
Skype: cp_ilona.roeding

Łukasz Rogacz

Centrum Psuchoterapii - Łukasz RogaczŁukasz Rogacz jest doświadczonym coachem i psychologiem specjalizującym się w coachingu indywidualnym, grupowym i team coachingu w obszarach życiowych oraz zawodowych. Pracuje zarówno z klientami indywidualnymi jak i współpracuje z organizacjami i firmami prywatnymi. Swoją praktykę coachingową prowadzi zgodnie z wytycznymi International Coach Federation (ICF).


W swojej pracy coachingowej Łukasz Rogacz wykorzystuje zarówno wiedzę teoretyczną z zakresu coachingu ale także swoje doświadczenie zawodowe zdobyte jako handlowiec, a następnie jako manager. Podczas wieloletniej pracy z zespołami handlowców rozwijał i pogłębiał wiedzę z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego człowieka. W trakcie sesji coachingowych posługuje się różnorodnymi narzędziami pracy m.in. modelem Dilts’a, analizą SWOT, modelem GROW, narzędziami do wyznaczania celi SMART, RTZ, matrycą zarządzania czasem, pracą nad przekonaniami.


Łukasz Rogacz specjalizuje się w pracy indywidualnej z osobami nastawionymi na rozwój osobisty, realizacje wyznaczonych celi oraz przekraczanie własnych barier i ograniczeń. Pomaga m.in w sytuacji podejmowania ważnych decyzji, przy zmianie lub wyborze ścieżki zawodowej, wypaleniu zawodowemu, trudnościach związanych z asertywnością lub efektywnością.


Łukasz Rogacz ukończył studia Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Następnie przez kilkanaście lat zdobywał wiedzę jako handlowiec, a następnie jako manager. Chcąc zgłębiać swoją pasję ukończył studia psychologiczne na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS ze specjalnością psychologia rozwoju osobistego. Studia w SWPS umożliwiły mu zdobycie wszechstronnej wiedzy psychologicznej oraz przygotowały gruntownie do wykonywania zawodu coacha i psychologa. Dbając o własny rozwój osobisty bierze regularnie udział w doskonaleniu swoich kompetencji oraz poddaję swoją pracę superwizji.


E-mail: lukasz.rogacz@centrumpsychoterapii.eu
Skype: cp_lukasz.rogacz